UNSA: Održana radionica “Od studija ka zaposlenju”

U sklopu implementacije programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Sarajevu u petak 21. aprila 2017. godine održana je radionica o temi „Od studija ka zaposlenju“.


Foto: Oslobođenje
Foto: Oslobođenje

Održani događaj predstavlja aktivnosti poduzete u skladu sa rezultatima istraživanja objavljenim u studiji „Od univerziteta do zaposlenja“ koju je pripremila Evropska komisija za zemlje Zapadnog Balkana.

Radionica je organizirana sa ciljem upoznavanja učesnika sa osnovnim odrednicama, značenjem i važnosti kvalifikacijskog okvira. Na tom osnovu ukazano je na značenje i važnost pravilne izrade standarda kvalifikacije i standarda zanimanja (proces izrade, relevantne strane, ciljevi).

U toku radionice istaknuta je važnost ispravnog kreiranja studijskih programa (kao i svih njegovih segmenata), te osiguranja kvaliteta nastave i studijskih programa, kao i koncepta konstruktivnog usklađivanja u nastavi. Radionici su prisustvovali prodekani za nastavu, menadžeri kvaliteta, predstavnici/članovi odbora za kvalitet na organizacionim jedinicama, zainteresirani nastavnici i saradnici.

Radionicu su vodile stručnjakinje Univerziteta u Sarajevu za ovu oblast: doc. dr. Jasmina Selimović (Ekonomski fakultet), doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević (Fakultet islamskih nauka) i prof. dr. Dušanka Bošković (Elektrotehnički fakultet).

Drugi dio radionice „Od studija ka zaposlenju“ bit će održan 4. maja 2017. godine kada će učesnicima biti predstavljene osnovne odrednice koncepta konstruktivnog usklađivanja u nastavi (ishodi učenja – nastavne aktivnosti – evaluacija) uz konkretan rad na primjerima, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)