Završen Prijedlog nacrta Zakona o visokom obrazovanju KS, učestvovali i studenti

Napravljen drugačiji zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje.


Predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju akademik, prof.dr. Miloš Trifković predao je danas ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Meliki Husić – Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju.

Advertisements

Ovom činu prisustvovali su i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj, zastupnik u Skupštini KS, prof.dr. Damir Marjanović, te studentica – prorektorica Velida Abdagić.

– Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama, poručila je ministrica Husić – Mehmedović.

Istakla je i kako je u proces konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach (nekadašnji predsjednik ENQA, AQA i CEEQA) koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenje, kako bi Zakon bio adekvatno usaglašen sa EU standardima i normativima.

Husić-Mehmedović je dodala kako se raduje javnoj raspravi, koja slijedi i koja je malo drugačije zamišljena, sa nizom tematskih diskusija, uključujući prvenstveno akademsku zajednicu i studente, a koja bi trebala trajati 30 dana nakon usvajanja nacrta zakona na Vladi, pa Skupštini KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Akademik Trifković je iskazao svoje zadovoljstvo današnjom predajom teksta ovog izuzetno važnog dokumenta ministrici i Vladi KS.

– Na ovaj način je akademska zajednica, oličena u komisiji od 25 članova, ispunila svoj zadatak i uradila jedan, konceptualno, novi zakon o visokom obrazovanju koji će biti upućen na javnu raspravu i eventualne modifikacije, u skladu sa onim što budu osnovane primjedbe, rekao je Trifković.

Istakao je da je suština ovog zakona u tome što u centar pažnje stavlja visoko obrazovanje, autonomiju Univerziteta u Sarajevu, unosi čitav niz novina od značaja i za KS i za cijelu BiH, teži strateškom planiranju visokog obrazovanja, uvodi društvenu komponentu kroz Vijeće za visoko obrazovanje i nauku, te uređuje etička pitanja nastavno-naučne zajednice.

– Za nas je izuzetno važno da su u njegovoj izradi učestvovali predstavnici ne samo UNSA, uključujući i studente, tj. Studentski parlament, nego i predstavnici privatnih univerziteta, naglasio je akademik Trifković.

Ovu informaciju o učešću Studentskog parlamenta potvrdio je akademik Trifković za Avaz, iako su jučer predstavnici SPUS-a objavili kako je predstavnik studenata dao ostavku Komisiji za izradu Zakona o visokom obrazovanju, što možete pročitati na narednom linku:

Sarajevski studenti napustili Komisiju za izradu Zakona o visokom obrazovanju KS

Advertisements

Rektor Škrijelj je naveo kako po prvi put u Kantonu Sarajevo imamo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koje je akademska zajednica UNSA željela decenijama.

Javne konsultacije

– Prvi zakon koji predlaže to Ministarstvo posvećen je visokom obrazovanju, čime će UNSA dobiti mnogo bolja zakonska rješenja, jer je ovaj put kao nikada do sada u komisiji bila ubjedljiva većina profesora sa UNSA koji znaju šta je univerzitet, šta je akademska zajednica i šta je nama potrebno. Donošenjem novog zakona riješit ćemo se onog koji je sada na snazi i nije adekvatan, te je u mnogim segmentima bio kočnica za razvoj UNSA, rekao je rektor Škrijelj.

Najavio je i da će u javnoj raspravi, zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, dati doprinos kako bi neka rješenja bila još bolja.

– Čestitam Komisiji, ministrici i Vladi KS na promptnoj izradi prednacrta zakona, kazao je rektor Škrijelj.

Zastupnik Marjanović je rekao kako je današnji događaj dokaz da se dobre i pozitivne stvari iz akademske zajednice mogu prebaciti i u politički život.

– Siguran sam da će ovaj zakon promijeniti paradigmu visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Ono što definitivno jeste novo je da su zakon pisali članovi primarno akademske zajednice, oni koji najbolje poznaju tu materiju, potcrtao je zastupnik Marjanović.

Na kraju je naglašeno kako već od sutra kreću desetodnevne javne konsultacije, objava teksta zakona na službenoj web stranici Ministarstva.

Poslije su planirani odgovori i kratka usaglašavanja, usvajanje teksta nacrta ovog dokumenta na Vladi KS, određivanje dužine javne rasprave, njeno interaktivno i direktno provođenje, te dvostepeno skupštinsko razmatranje i usvajanje.

Zaključeno je kako bi se ovaj značajni dokument trebalo donijeti tokom ljeta, zaključuje se u saopćenju Službe za protokol i press KS.