Vladin i nevladin sektor moraju zajedno raditi na suzbijanju korupcije

Tekst je nastao u okviru projekta Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: Znanje In, korupcija Out koji zajednički provode Medijske inicijative i Centar za razvoj omladinskog aktivizma uz podršku Fonda za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)


7 Emina Becic

Piše: Hasib Jahić

U današnje vrijeme sve više možemo primijetiti bolju i efikasniju saradnju između političkih partija koje djeluju na području Tuzlanskog kantona i ljudi različitih uzrasta i profesija.  Sve više možemo primjetiti razne otvorene tribine i forume u kojima se diskutuje o problemima današnje omladine.

U srijedu 04.07.2018. godine održana je otvorena tribina u prostorijama MIOC-a u Tuzli. Tema tribine je bila “Mladi pitaju, političari odgovaraju” koja je realizovana pod potkroviteljstvom projekta “Znanje In korupcija Out”.

Tribina  u Tuzli je bila deveta u sklopu navedenog projekta.

Tribina je okupila omladinske predstavnike iz četiri političke partije i to predstavnike  Naše stranke – NS,  Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Stranke za Bosnu i Hercegovinu – SbiH I  Bosanke Stranke – Boss. Panelisti su bili Omer Berbić, Novica Vidović, Danijel Senkić i Damir Ibradžić.

Tribina je obuhvatila sva pitanja vezana za rješavanje problema korupcije u današnjem društvu.

Kroz sam projekat se prožimala tema korupcija u obrazovanju o čemu se i najviše diskutovalo na održanoj tribini.

Kordinator projekta “Znanje IN korupcija Out” za Tuzlanski kanton Jahić Hasib, povodom održane tribine u Tuzli rekao je: “Prvenstveno, mladi se trebaju pokrenuti, da stanu na kraju svakom vidu korupcije, koja je u našem društvu zastupljena.”

Direktor Centra za razvoj omladinskog aktivizma Zafir Šišić, istakao je da najviše rade sa mladim ljudima koji korupciju najčešće vide na fakultetu a jedan od glavnih oblika je taj gdje određeni profesori traže od studenata da kupe knjigu bez koje ne mogu izaći na ispit.

Na održanoj tribini bilo je prisutno oko 35 mladih koji su dolazili iz različitog stepena obrazovanja.

Najčešća pitanja su bila koja je uloga mladih u političkim partijama, kao i koliko ima zastupljene korupcije  u obrazovanju a mladi su se također pitali da li članstvo u političkih partijama podrazumijeva i siguran posao.

Baner Medijske inicijative 1

Na navedenoj tribini pored korupcije o obrazovanju, raspravljalo se i o korupciji prilikom zapošljavanja, jer je to pitanje koje je najviše zanimalo učesnike tribine.

Jedna od učesnica, Romina Karlović iz Odžaka, studentica Medicinskog fakulteta u Tuzli izjavila je “da je korupcija prisutna i da je se sama susrela, te da mlade osobe naročito tokom obrazovanja iskuse neki vid korumpiranih radnji”, kao i da je obrazovanje najvažniji segmenat borbe protiv korupcije.

Nažalost, kad se korupcija pojavi na fakultetima, mladi često šute jer se boje da će se to pogubno odraziti na njihovo dalje studiranje. “Ukoliko nam je stalo do bolje budućnosti, moramo razgovarati o ovom problem i zajedno se boriti u njegovom rješavanju”, kazala je Karlović.

Izjavu je dala Emina Kušmić, studentica Pravnog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, koja se dotakla teme korupcije u obrazovanju, pri čemu je izjavila da ona lično nije osjetila na svojoj koži vid korupcije, ali iz iskustva njenih prijatelja zna da je korupcija ogroman problem naših studenata.

Pri tome je Kušmić izrazila zabrinutost zbog slabijeg uticaja političkih stranaka po pitanju djelovanja protiv korupcije.

Tribina je uspješno završena sa zaključnim riječima predstavnika političkih partija i mladih da je korupcija ogroman problem u našem društvu, kako u obrazovanju tako i ostalim segmentima društva kojem se ozbiljno mora pristupiti, raditi na pronalaženju rješenja, kao i njenom suzbijanju, a sve uz pomoć vladinog i nevladinog sektora.

(STUDOMAT.ba)