Vlada KS će subvencionirati mlade: Koji su kriteriji za rješavanje stambenog pitanja

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Odluku o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih kojom se propisuju sredstva, uvjeti, kriteriji bodovanja, postupak donošenja zahtjeva i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, kao i ugovor o kupoprodaji stana ili kuće i postupak dodjele sredstava.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Za ovu godinu će biti izdvojena sredstva u iznosu 300.000 KM, dok će kandidati sa rang liste isplatiti iznos od 10.000 KM.

Advertisements

Ovom odlukom definiran je postupak podnošenja zahtjeva i utvrđivanja rang liste za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Na osnovu raspisanog javnog poziva, kandidati koji ispunjavaju uvjete navedene u pozivu, mogu se prijaviti za subvencioniranje.

Kako je u Odluci navedeno, između ostalog, kandidati ne mogu biti stariji od 35 godina, moraju najmanje tri godine živjeti na području Kantona Sarajevo i drugo.

Advertisements

Kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanja reda prvenstva kandidata su: starosna dob, stepen stručne spreme, broj članova porodičnog domaćinstva, pripadanje deficitarnim kadrovima, priznati naučni rad, kulturni nastupi i izložbe, članovi porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, stepen invalidnosti…

Komisija koju formira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS će na osnovu kriterija navedenih u Odluci, izvršiti bodovanje kandidata i formirati nacrt rang liste koju nakon provjere žalbi utvrđuje resorni ministar, te ona postaje konačna, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

(Klix.ba)