Vlada KS će podržati samofinansirajuće studente s prosjekom 8,0 i većim

Vlada će preostale dvije rate uplatiti zasluženim studentima, te iznaći način povrata sredstava studentima koji su uplatili čitav iznos.


Vlada Kantona Sarajevo će podržati samofinansirajuće studente koji su položili sve ispite iz prethodne godine sa prosjekom 8,0 i većim.

Advertisements

Samofinansirajući studenti s prosjekom 8,0 i većim su na nekim fakultetima morali uplatiti čitav iznos školarine, dok su ostali fakulteti postupili u skladu s ranijim zaključkom Skupštine i omogućili uplatu prve rate studentima, piše klix.ba.

Nakon što je UNSA na osnovu inicijative zastupnika Skupštine KS Elvedina Okerića iz novembra 2020. godine dostavila podatke o broju samofinansirajućih studenata, Vlada KS će već na jednoj od narednih sjednica donijeti odluku o visini podrške samofinansirajućim studentima koji su ostvarili navedeni prosjek.

 – Vlada će preostale dvije rate uplatiti zasluženim studentima, te iznaći način povrata sredstava studentima koji su uplatili čitav iznos, kazao je Okerić.

Navodi kako bivša vlada nije prepoznala njegov amandman kao investiciju u vrijedne studente u sklopu mjera donesenih zbog Covida.

– Cilj je da im vratimo njihovo pravo koje im Zakon propisuje, a onda i da ih zadržimo u našoj zemlji i olakšamo plaćanje školarina pogotovo u vremenu krize koju je izazvala pandemija. Bivša vlada je našla opravdanje u nedostatku finansijske projekcije, iako je odobrila milione za predizborne šarene laže, rekao je Okerić.

Advertisements

Najavljeno je da će aktuelni saziv Vlade KS sa resornom ministricom visokog obrazovanja Melikom Husić-Mehmedović u toku ove godine pripremiti izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.

 – Član 164 stav (5) predviđa samofinansirajućim studentima koji ostvare prosjek ocjena 8,0 da se prebace na status redovnih studenata odnosno javno finansirano mjesto, bez prostora za diskreciono pravo fakultetima da to spriječe, istakao je Okerić.

Objašnjava da zakon studentima daje pravo, ali da njegova provedba ovisi o dobroj volji dekana, pogotovo onih na fakultetima sa skupim školarinama.

Povodom ove odluke studenti su na FB stranici “Borba za ljudska prava 2020” napisali sljedeće:

 – Bravo za našu Borbu! Bravo za sve naše borbe! Bravo za sve nas, za našu hrabrost i našu odlučnost da preuzmemo ulogu onih koji će se za bolju budućnost boriti. Ta budućnost je naša i u toj budućnosti će se govoriti o jednoj generaciji studenata, generaciji koja je odlučno izabrala da se bori za sve ono što joj pripada! Preostala je borba za naš četvrti zahtjev i tu borbu nastavljamo zajedno, onako najhrabrije, kako smo i naučili.