Vaša(r) ideja retrospektivno: “Naše društvo je taoc ljudi kojima je dosadno jer su izabrali pogrešne poslove”

Ukoliko do sada niste upoznati sa radom Udruženja PLUS i projektom Vaša(r) ideja izvjesniju sliku možete steći uvidom u prethodne dvije konferencije o kojima se možete informisati i pogledati ih u nastavku.


Vašar ideja retrospektivno Naše društvo je taoc ljudi kojima je dosadno jer su izabrali pogrešne poslove

U 2017. godini mladi ljudi željni novih i relevantnih  znanja i vještina potrebnih za konkuriranje na sve zahtjevnijem i nemilosrdnijem tržištu rada, koja im nisu ponuđena u sklopu obaveznog obrazovnog sistema, neće ostati uskraćeni za izvrstan način podučavanja o metodama i putokazima za njihov dalji lični, profesionalni razvoj i motivaciju. Dodatna edukacija kreirana za mlade u vidu projekta Vaša(r) ideja, detaljno je i uspješno osmišljenog od strane Udruženja za kreativno učenje – PLUS. Kako je već poznato, riječ je o projektu kojem je cilj motivisati mlade na konstruktivnije i odgovornije djelovanje prema sebi i svojoj okolini kroz preuzimanje vlastite inicijative za samounapređenje, razvoj kritičke svijesti, kreiranja pozitivnih uzora i njegovanja vrijednosti predanog učenja i rada kao jedinog ispravnog puta ka vlastitom progresu.

Jedan od govornika na XII Vaša(r)u ideja bio je Jasminko Halilović, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva i autor knjige Djetinjstvo u ratu koji, kao o poticaju za nastanak cijele ideje vezane za knjigu i muzej, govori o zanimljivosti činjenice da je rat dokumentovan iz velikog broja uglova osim iz dječijeg. On, također, poručuje kako ”podrške uvijek ima i uvijek nema u zavisnosti o tome kome se okrećete“, ističući kako je potrebno izgraditi povjerenje i biti konzistentan u onome što se govori i čini, savjetujući mladima i da ne čekaju, ukoliko imaju ideju, te da prate svoje snove i počnu odmah.

Drugi predavač, profesor na Likovnoj akademiji u Sarajevu i uspješni produkt dizajner Salih Teskeredžić u predavanju naslovljenom „Dizajn proizvoda i brendirane kompanije“ govorio je o bitnosti aspekta produkt dizajna, kompleksnosti procesa razvoja jednog proizvoda ili sistema proizvoda, pojmu brenda, nespremnosti ljudi da promišljaju o stvarima i stavljaju ih pod znak pitanja, o izumu kofera na točkiće i duge kašike za cipele, ali i o velikoj šansi naših ljudi za pozicioniranje na veliko svjetsko tržište, zbog mnoštva raznih prednosti. Salih Teskeredžić poručuje mladima da se svuda oko njih nalaze stvari koje su promjenjive i koje se mogu nadograditi, te da u njima leži njihov potencijal.

Psihologinja i profesorica Sandra Muratović zaključuje dvanaestu konferenciju Vaša(r)a ideja korisnim predavanjem o brigama, precjenjivanju opasnosti i podcjenjivanju naših mogućnosti da se suočimo sa njima, nudeći efikasne alate za samopomoć u situacijama u kojima se osobito mladi ljudi nerijetko nalaze.

Jedna od predavačica XIII konferencije Vaša(r)a ideja, dramaturginja i profesorica na Akademiji scenskih umjetnosti  Elma Tataragić nas svojim iscrpnim, stručnim i zanimljivim predavanjem, kako za ljubitelje filmske umjetnosti tako i za nas obične gledaoce filma, uči o filmskom scenariju, nužnim elementima filmske priče, vizualnosti, te važnosti strasti i ljubavi prema poslu na putu ka uspjehu. Poručuje mladima kako nikada ne smiju  zanemariti činjenicu da se važno radovati buđenju i ustajanju iz kreveta, a takvo što je moguće samo ukoliko rade ono što vole. „Naše društvo je taoc ljudi kojima je dosadno, jer su izabrali pogrešne poslove“ jedna je od upečatljivih poruka njenog nadahnjujućeg predavanja.

Nina Đumrukčić, dvadesetčetverogodišnja doktorantica eksperimentalne psiholingvistike i istraživačka asistentica na Heidelberg Univerzitetu govori o svom putu ka ostvarenju profesionalnih ciljeva i snova, raznolikim mogućnostima sipendiranja za nastavak školovanja i usavršavanje u inostranstvu, nudeći konkretne savjete kako biti primljen na željenu visokoškolsku instituciju i kako za isto steći potrebna finansijska sredstva. Ona svoje predavanje završava zanimljivim citatom: „You miss 100% of the shots you never take“.

I ove godine u okviru koncepta Vaša(r) ideja realizirat će se i niz radionica za mlade. Pet timova iz različitih bh. gradova raspodijeljenim u grupe koje će voditi  iskusni mentori  iz raznih prikladnih oblasti, ovisno o temama istraživanja i ciljanim formama finalnih učeničkih uradaka, družit će se u radnim kampovima, ali i intenzivno raditi na realizaciji vlastitih kreativnih uradaka.

Naredna konferencija Vaša(r) ideja će se realizirat će se 12.4.2017. u sarajevskom Meeting Point-u.

Projekt Vaša(r) ideja je podržala Američka ambasada u BiH a realizira se u saradnji sa kinom Meeting Point, Asocijacije srednjoškolaca u BiH, te pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku, obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na tel. +387 61 811 661 (kontakt osoba Adila Salibašić) ili na mail adresu: udruzenje.plus@yahoo.com

(STUDOMAT.ba)