Općina Hadžići: Javni poziv za prijem 17 volontera

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavio je Javni poziv za prijem volontera.


Foto: Općina Hadžići
Foto: Općina Hadžići

Javni poziv raspisuje se za prijem 17 volontera, na određeno vrijeme na period od jedne godine, slijedećih zanimanja: diplomirani pravnik (dva volontera), diplomirani ekonomista (dva volontera), diplomirani socijalni radnik (jedan volonter), magistar engleskog jezika i književnosti (jedan volonter), bakalaureat/bachelor sociologije (jedan volonter),  profesor razredne nastave (jedan volonter), nastavnik biologije (jedan volonter), doktor veterinatrske medicine (jedan volonter), diplomirani politolog (dva  volontera), magistar komunikologije (jedan volonter), Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH (jedan volonter), Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja (jedan volonter), magistar poljoprivrede/prehrambene tehnologije (jedan volonter), Bakalaureat/Bachelor-injženjer saobraćaja, drumski i gradski (jedan volonter).

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj:02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine.

Napomena: Volonterski rad traje godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu na Javni poziv, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju i ostale dokaze o ispunjavanju traženih uslova Javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti se neće vraćati.

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15)  dana od dana objavljivanja (31.03.2017. godine).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići, ul. Hadželi br.114., sa naznakom «Za Javni poziv za prijem volontera».

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X