Općina Hadžići: Javni poziv za prijem 17 volontera

Općinski načelnik, putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove objavio je Javni poziv za prijem volontera.


Foto: Općina Hadžići
Foto: Općina Hadžići

Javni poziv raspisuje se za prijem 17 volontera, na određeno vrijeme na period od jedne godine, slijedećih zanimanja: diplomirani pravnik (dva volontera), diplomirani ekonomista (dva volontera), diplomirani socijalni radnik (jedan volonter), magistar engleskog jezika i književnosti (jedan volonter), bakalaureat/bachelor sociologije (jedan volonter),  profesor razredne nastave (jedan volonter), nastavnik biologije (jedan volonter), doktor veterinatrske medicine (jedan volonter), diplomirani politolog (dva  volontera), magistar komunikologije (jedan volonter), Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH (jedan volonter), Bakalaureat/Bachelor sporta i tjelesnog odgoja (jedan volonter), magistar poljoprivrede/prehrambene tehnologije (jedan volonter), Bakalaureat/Bachelor-injženjer saobraćaja, drumski i gradski (jedan volonter).

Advertisements

Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj:02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine.

Napomena: Volonterski rad traje godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu na Javni poziv, kandidati trebaju priložiti kraću biografiju i ostale dokaze o ispunjavanju traženih uslova Javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Dokumenti se neće vraćati.

Javni poziv ostaje otvoren petnaest (15)  dana od dana objavljivanja (31.03.2017. godine).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići, ul. Hadželi br.114., sa naznakom «Za Javni poziv za prijem volontera».

(STUDOMAT.ba)