Uskoro počinje modernizacija infrastrukture Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA

Sa osavremenjivanjem predmetnih programa na prvom i drugom ciklusu studija počinje već od oktobra.


modern laboratory
Ilustracija: Envato

Projektom ukupne vrijednosti tri miliona konvertibilnih maraka predviđeno je moderniziranje cjelokupne infrastrukture Odsjeka: nabavka pametnih tabli i projektora, uspostavljanje modernog računarskog centra Odsjeka, uspostavljanje sistema video-nadzora i elektronskog upravljanja nad pristupom laboratorijama, moderniziranje sistema zaštite od požara, nabavka izrazito vrijedne naučnoistraživačke opreme (elektronski mikroskop, diferencijalni skenirajući kalorimetar, rendgenski difraktometar, mikroskop atomskih sila, UV/VIS spektrofotometar), moderniziranje nastavnih laboratorija (novi laboratorijski namještaj, temeljito moderniziranje laboratorijske opreme u svim praktikumima) i kreiranje općenito atraktivnijeg okruženja za učenje i rad na Odsjeku za fiziku (molerski radovi, renoviranje podova, uređivanje hodnika, zamjena rasvjete, zamjena vrata, kompletno renoviranje toaleta).

Očekuje se da bi se veći dio aktivnosti na implementaciji projekta trebao okončati do oktobra 2022. godine, tj. do početka nove akademske godine. Sa osavremenjivanjem predmetnih programa na prvom i drugom ciklusu studija počinje već od oktobra.

– Jako smo sretni zbog činjenice da ćemo našim studentima moći obezbijediti uslove za rad kakve ima rijetko koji fakultet u regionu, te da ćemo moći dodatno učvrstiti lidersku poziciju kada je u pitanju naučna produkcija u Bosni i Hercegovini. S nestrpljenjem iščekujemo priliku da vam poželimo dobrodošlicu na našem Odsjeku, poručuju sa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Unvierziteta u Sarajevu.