UNSA: Svečano dodijeljeni certifikati predavačima i učesnicima TRAIN programa

U Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu protekle sedmice upriličena je svečana dodjela certifikata za predavače Programa cjeloživotnog učenja u oblasti pedagoškog obrazovanja i jačanja kompetencija akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu (TRAIN – Training and Research for Academic Newcomers), kao i za učesnike trećeg ciklusa ovog programa u akademskoj 2015/2016. godini.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Certifikate je predavačima i učesnicima uručio prof. dr. Faruk Mekić, prorektor za oblast naučnoistraživačkog/

umjetničkoistraživačkog rada Univerziteta u Sarajevu.

Trinaest predavača dobilo je certifikat za angažman od 2014. godine do danas, a 21 učesnik ostvario je pravo na certifikat u okviru trećeg ciklusa u akademskoj 2015/2016. godini. Od početka realizacije TRAIN programa certificirano je 130 učesnika (asistenti, viši asistenti i docenti).

Program TRAIN namijenjen je akademskom osoblju Univerziteta u Sarajevu (asistentima, višim asistentima i docentima) i koncipiran je u skladu sa europskim standardima u oblasti visokog obrazovanja te omogućava stjecanje znanja, vještina i kompetencija u područjima nastave, istraživanja i komunikacijskih vještina, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

Program finansijski podržava Fondacija kralja Baudouina iz Brisela, Belgija.

(STUDOMAT.ba)