UNSA: Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija 2017/2018.

Univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini.


Foto: Oslobođenje
Foto: Oslobođenje

Konkurs je objavljen 22.06.2017. godine, a prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama do 10.07.2017. godine.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama/oglasnim pločama.

Prijemni ispiti će se završiti do 27. augusta 2017. godine.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2017. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15 i 15/15).

Djeca šehida i palih branitelja i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

Više informacija u dokumentima u prilogu:

(STUDOMAT.ba)