Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini.


Konkurs za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini traje od 15. juna 2017. godine do 4. jula 2017. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Više informacija u dokumentima u prilogu:

(STUDOMAT.ba)