UNMO: Konkurs za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisao je Konkurs za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru, u akademskoj 2017/2018. godini na smještaj i ishranu.


Foto: UNMO
Foto: UNMO

U akademskoj 2017/18. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (15. juni 2017. godine)

Prilog:

(STUDOMAT.ba)