UNTZ: Konkurs za upis studenata u akademskoj 2017/18. godini

Univerzitet u Tuzli objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz.

Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica, a zaposlena lica imaju pravo učešća na konkursu na studijske programe na kojima se organizuje vanredni studij.

PRVI UPISNI ROK

a) Za fakultete Univerziteta

 • podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 29.06.2017. godine;
 • prijemni ispit održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati;
 • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 04.07.2017. godine, a konačna 07.07.2017. godine;
 • upis primljenih kandidata obaviće se od 10.07. do 14.07.2017. godine i od 21.08. do 25.08.2017. godine.

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:

 • podnošenje prijava vršiće se od 16.06. do 29.06.2017. godine;
 • I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 03.07.2017. godine u 10,00 sati;
 • II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 03.07.2017. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
 • III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 04.07.2017. godine u 10,00 sati;
 • privremena rang-lista kandidata objaviće se 04.07.2017. godine, a konačna 07.07.2017. godine;
 • upis primljenih kandidata obaviće se od 10.07. do 14.07.2017. godine i od 21.08. do 25.08.2017. godine.

DRUGI UPISNI ROK

a) Za fakultete Univerziteta u Tuzli:

 • podnošenje prijava vršiće se od 28.08. do 31.08.2017. godine;
 • prijemni ispit održaće se 05.09.2017. godine u 10,00 sati;
 • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 06.09., a konačna 11.09.2017. godine;
 • upis primljenih kandidata obaviće se od 11.09. do 22.09.2017. godine.

b) Za Akademiju dramskih umjetnosti:

 • podnošenje prijava vršiće se od 28.08. do 31.08.2017. godine;
 • I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 05.09.2017. godine u 10,00 sati;
 • II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 05.09. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
 • III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 06.09.2017. godine u 10,00 sati;
 • privremena rang-lista kandidata objaviće se 06.09., a konačna 11.09.2017. godine;
 • upis primljenih kandidata obaviće se od 11.09. do 22.09.2017. godine.

Više informacija u dokumentima u prilogu.

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)