Foto: Oslobodjenje
Foto: Oslobodjenje

Ministar Kazazović je predložio da Unis Energetika u roku od tri dana iznese prijedlog rješenja problema grijanja u kampusu, nakon čega će Vlada KS-a donijeti konačnu odluku.

Kako je pojasnio rektor Avdispahić tokom sastanka, ovo preduzeće od 2009. bespravno koristi objekt kotlovnice u kampusu, a tu svoju poziciju koristi za ucjenu Univerziteta i njegovih članica kroz nametanje ugovora o grijanju koji su štetni po ovu ustanovu.

(Oslobođenje)