Univerzitet u Sarajevu još uvijek nije na listi akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH upisala je prve ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Sarajevu, koji slovi za najrespektabilniju visokoškolsku ustanovu u našoj zemlji, još uvijek nije na ovoj listi akreditovanih univerziteta.


univerzitet u sarajevu cover

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH upisala je prve ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Sarajevu, koji slovi za najrespektabilniju visokoškolsku ustanovu u našoj zemlji, još uvijek nije na ovoj listi akreditovanih univerziteta.

Polemika oko kvaliteta obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH svodi se na proces akreditiranja, odnosno ispunjavanja uvjeta kako bi diplome s univerziteta iz naše zemlje bile priznate izvan njenih granica, piše portal Radiosarajevo.ba.

Informacija da Univerzitet u Sarajevu još uvijek nije akreditovan znači da diplome ove visokoškolske ustanove nisu priznate u Evropskoj uniji.

Akreditacija je potvrda standarda kvaliteta rada visokoškolske ustanove u skladu s Kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

U Registar su upisani – Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Visoka škola Banja Luka College i Nezavisni univerzitet Banja Luka

Navedene visokoškolske ustanove upisane su na osnovu rješenja o akreditaciji koja donose nadležne obrazovne vlasti, odnosno u konkretnim slučajevima, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Slavica Škoro iz državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta potvrdila je za Radiosarajevo.ba da Univerzitet u Sarajevu još uvijek nije podnio zahtjev za akreditaciju.

– Kantonalno ministarstvo obrazovanja nadležno je za ovaj proces. Univerzitet u Sarajevu bi do kraja godine trebao biti na listi visokoškolskih ustanova koje su u procesu akreditiranja.

U Kantonalnom ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kažu da su ispunjene sve formalno – pravne pretpostavke za ovaj proces, te da se čeka na zahtjev Univerziteta u Sarajevu kako bi se postupak pokrenuo.

Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za navedene visokoškolske ustanove provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova.

Podsjećamo, u BiH djeluje oko 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je samo 8 državnih. U postupku akreditacije trenutno se nalaze još četiri univerziteta: Univerzitet u Zenici, Univerzitet Sinergija iz Bijeljine, Visoka škola za uslužni biznis Sokolac i Komunikološki koledž Banja Luka.

Kriteriji za akreditaciju visokoškolske ustanove odnose se na razvoj i strategiju visokoškolske ustanove, upravljanje, unutrašnje osiguranje kvaliteta i kulture kvaliteta, procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa, procedure za ocjenjivanje studenata, ljudske resurse, kvalitet fizičkih resursa, informacijske sisteme i prezentaciju informacija za javnost.

[box type=”shadow”]Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u Facebook grupi: Univerzitet u Sarajevu[/box]

(A.K./Radiosarajevo.ba)