Unija studenata RS dodjeljuje 44 stipendije “Srđan Aleksić”

Unija studenata Republike Srpske raspisala je Javni konkurs za dodjelu 44 stipendije u akademskoj 2013/14. godini redovnim studentima na visokoškolskim ustanovama u RS. Konkurs je objavljen u današnjem izdanju "Nezavisnih novina" i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


unija studenata rs cover

Unija studenata Republike Srpske raspisala je Javni konkurs za dodjelu 44 stipendije u akademskoj 2013/14. godini redovnim studentima na visokoškolskim ustanovama u RS. Konkurs je objavljen u današnjem izdanju “Nezavisnih novina” i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

[box type=”shadow”]Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u Facebook grupama: Univerzitet u Banjoj Luci; Univerzitet u Istočnom Sarajevu[/box]

Stipendije “Srđan Aleksić” se dodjeljuju sljedećim kategorijama studenata:

 • studenti koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju rješenjem nadležnog centra za socijalni rad;
 • studenti – civilne žrtve rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije;
 • studenti bez jednog ili oba roditelja;
 • studenti iz porodice sa dva ili više studenata;
 • studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica;
 • studenti koji su do punoljetstva bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice;
 • studenti djeca demobilisanih boraca VRS.

Opšti uslovi su:

 • Da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
 • Da su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj
 • Da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija
 • Da student ne obnavlja godinu tekuću godinu studija, za koju se dodjeljuje stipendija
 • Da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

 • Socijalni status
 • Upisana godina studija
 • Uspjeh na prethodnim godinama studija

Pravo na dodjelu stipendije imaju i apsolventi kojima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja, a najduže na period od jedne akademske godine. Ukoliko apsolvent diplomira u navedenom periodu, dužan je u roku od 15 dana pisano obavijestiti Uniju studenata RS o prestanku osnova za isplatu stipendije.

Visina stipendije iznosi 100 KM i isplaćuje se tokom 9 mjeseci.

Uz uredno popunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Ovjerenu kopiju prve stranice indeksa
 • Potvrdu o statusu redovnog studenta
 • Uvjerenje o položenim ispitima s prosječnom ocjenom
 • Potvrdu da student prvi put upisuje tekuću godinu studija
 • Ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja
 • Ovjerenu izjavu za apsolvente
 • Ovjerenu kućnu listu
 • Potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju, a za djecu predškolskog uzrasta izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje
 • Rješenje centra za socijalni rad o novčanoj pomoći, za studente iz socijalno ugroženih porodica
 • Rješenje nadležne ustanove o invalidnosti (samo za studente sa invaliditetom)
 • Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve otadžbinskog rata
 • Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu
 • Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu demobilisanog borca VRS
 • Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu
 • Izvodi iz matične knjige umrlih, za djecu bez jednog ili oba roditelja
 • Potvrdu izdatu od nadležnog organa da je student do punoljetstva bio smješten u domu za nezbrinutu djecu, ili u hraniteljske i srodničke porodice (samo za studente koji su bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice)
 • Potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata
 • Fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren

Dokumenti iz tačke 1 i 2 ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, a dokumenti iz tačaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 19 ne smiju biti stariji od dana kada je ovaj konkurs objavljen.

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

Prijave na konkurs dostavljaju se u kancelarije Unije studenata RS u Banjaluci i u Istočnom Sarajevu, ili putem pošte na adresu: Majke Jugovića br. 1 Banjaluka ili Rektorat Univerziteta u I. Sarajevu, kancelarija USRS, Vuka Karadžića 30 Istočno Sarajevo, s naznakom – Prijava na konkurs, stipendije “Srđan Aleksić“.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u kancelariji na sajtu Unije studenata RS: www.unijastudenatars.tk.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnom listu “Nezavisne novine” i na stranici Unije studenata RS.

Sve informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti na sajtu Unije studenata RS ili pozivom na brojeve 066/342-077, 065/922-989, 065/315-385.

(nezavisne.com)