UNIBL: Upisni rok produžen do 9. novembra

Upisni rok na Univerzitetu u Banjaluci produžen je do 9. novembra, kako su studenti i zahtijevali na protestima koje su održali u utorak. Ovo je odlučeno na sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.


univerizet banja luka

Upisni rok na Univerzitetu u Banjaluci produžen je do 9. novembra, kako su studenti i zahtijevali na protestima koje su održali u utorak. Ovo je odlučeno na sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.

univerizet banja lukaPredstavnik studenata u Senatu Nikola Praštalo istakao je da je na sjednici žestoku raspravu izazvao zahtjev studenata da se da još jedan dodatni rok, kako bi što više studenata moglo da upiše sljedeću godinu.

“Zakon ne dozvoljava više rokova nego ovaj jedan socijalni koji je bio u oktobru. Međutim, dekani pojedinih fakulteta su na svoju ruku dali dodatni socijalni rok svojim studentima, što je dovelo studente u neravnopravan položaj, jer su neki imali dodatni rok, dok drugi nisu. Tražili smo da se i ostalima odobri taj dodatni rok”, rekao je Praštalo.

Naglasio je da Senat ne može donijeti takvu odluku, pa će o tome biti odlučeno na sjednici kolegijuma koja će biti održana u utorak sa dekanima.

Dodao je da je na sjednici izneseno dosta problema i zaključeno da će morati i studenti i profesori zajednički da se bore protiv krupnih problema.

Ranije je odlučeno da se vrati i stari sistem naplaćivanja obnove godine, što su studenti takođe zahtijevali.

Upravni odbor Univerziteta u Banjaluci vratio je stari način obračunavanja školarine za studente koji obnavljaju godinu studija. Prema riječima prorektora za nastavu banjalučkog Univerziteta Sime Jokanovića, stari način obračunavanja zasniva se na proporcionalnim troškovima školarine srazmjerno broju nepoloženih ispita.

(banjaluka.com)