Cilj je smanjenje stope dugotrajno nezaposlenih u BiH

Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2009-2013. i Akcionim planom zapošljavanja za period 2010-2013. godine definisan je prioritetni cilj smanjenja stope dugotrajno nezaposlenih i drugih teško zapošljivih kategorija nezaposlenih lica.


nezaposlenost kolona

Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2009-2013. i Akcionim planom zapošljavanja za period 2010-2013. godine definisan je prioritetni cilj smanjenja stope dugotrajno nezaposlenih i drugih teško zapošljivih kategorija nezaposlenih lica.

nezaposlenost kolonaPlanirano je povećanje stope zaposlenosti mladih za dva posto godišnje i stope zaposlenosti žena za jedan i po posto godišnje.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja u 2012. godini zasnivaće i prilagođavaće ukupno djelovanje potrebama i zahtjevima tržišta rada, pri čemu je predviđeno da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno najmanje 5.000 lica.

Cilj programa zapošljavanja „Prilika za sve“ jeste stvaranje uslova za sticanje prvog radnog iskustva, podizanje konkurentnosti nezaposlenih lica na tržištu rada, podsticanje samozapošljavanja/pokretanja vlastitog biznisa i sprečavanje dugotrajne nezaposlenosti.

Ove mjere su navedene u Planu o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2012. godinu /Plan/, koga je nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, prenosi Biznis.ba.

Program je predviđen za realizaciju u 2012. i 2013. godini iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 8.350.000 KM. Partneri u provođenju ovog projekta su poslodavci, kantonalne službe za zapošljavanje i druge zainteresovane institucije i organizacije.

Predviđeno je da Program obuhvati nezaposlena lica iz sljedećih ciljnih grupa: mladi bez radnog iskustva do 30 godina (SSS, VŠS, VSS), prijavljeni na evidenciju nezaposlenih, žene bez obzira na obrazovnu strukturu i starost prijavljene na evidenciju nezaposlenih, demobilisani borci sa faktorom otežane zapošljivost, itd.

Tu su i nezaposlena lica, bez obzira na obrazovnu strukturu, koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca i Romi bez obzira na obrazovnu strukturu i kada su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih.

Federalni zavod za zapošljavanje provodi u ovoj godini program sufinansiranja samozapošljavanja mladih lica pod nazivom „Omladinsko preduzetništvo“, čiji je cilj podsticanje razvoja preduzetništva kod mladih lica radi pokretanja vlastitog biznisa.

Ciljna grupa su mlada lica starosti 30 godina, koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih, bez obzira na stepen obrazovanja. Program je predviđen da se realizuje u 2012. i 2013. godini, a finansiraće se iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 490.000 KM.

Aktuelan je i program zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika koji bi trebalo da podstakne samozapošljavanje, zapošljavanje i održiv povratak u BiH u skladu sa Revidiranom strategijom provođenja Aneksa 7. Dejtonskog sporazuma. Ciljna grupa su lica sa evidencije nezaposlenih – povratnici, bez obzira na starost i stepen obrazovanja.

Za realizaciju ovog programa u 2012. godini predviđena su sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.500.000 KM, a partneri u realizaciji su poslodavci, kantonalne službe za zapošljavanje, druge zainteresovane institucije i organizacije.

Federalni zavod za zapošljavanje pripremio je i realizuje i niz drugih konkretnih programa zapošljavanja koji se tiču samofinansiranja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih lica u Federaciji, kao i programe u kojima su zastupljeni i međunarodni partneri.

U skladu sa strateškim opredjeljenjima Federalnog zavoda za zapošljavanje, utvrđeni su prioritetni zadaci za profesionalnu orijentaciju u narednoj godini, koji podrazumijevaju podizanje kvaliteta profesionalne orijentacije u skladu sa Doktrinom rada javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH.

Tu je i podizanje nivoa svijesti o izboru zanimanja i pronalaženju poslova prema sopstvenim interesovanjima, sposobnostima i sistemu vrijednosti kod pripadnika različitih grupa teže zapošljivih lica, kao i podršci razvoju cjeloživotnog učenja.

(Biznis.ba/Srna)