UNIBL: Studenti sa invaliditetom studiraju samo na prilagođenim fakultetima

Osobe sa invaliditetom najčešće upisuju onaj fakultet kojem se mogu prilagoditi, tamo gdje imaju omogućen prilaz.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Osobe sa invaliditetom najčešće upisuju onaj fakultet kojem se mogu prilagoditi, tamo gdje imaju omogućen prilaz.

Advertisements

Samo četiri fakulteta sa Univerziteta u Banjaluci potpuno su osposobljena za pristup osobama sa invaliditetom, što predstavlja ograničavajući faktor prilikom odabira profesije za ove studente. To su Fakultet političkih nauka, Ekonomski, Pravni i Filološki fakultet.

Ognjen Ranisavić, student prve godine socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka i predsjednik Upravnog odbora udruženja omladine sa invaliditetom u Banjaluci, za portal Banjaluka.com kaže da je prvo morao upisati Pravo, jer je tamo nekako mogao da se prilagodi uslovima.

– Morao sam kalkulisati kada sam odlučivao koji fakultet da upišem. Nikada nisam volio pravo, ali upisao sam ga jer sam se tamo mogao prilagodiiti uslovima.

Nova zgrada Fakulteta političkih nauka je u potpunosti sređena. Građena je po novim standradima, koji su pravljeni da odgovaraju svima.

Ognjen, koji se kreće pomoću kolica, kaže da je za njega većinom sve dostupno. Međutim nije tako svima.

– Slijepe osobe imaju problema, ali nemaju potrebe za gestovnim tumačenjem. Dok za gluhonijeme osobe to predstavlja problem. Takođe, imaju problem dostupnosti literature. Postoje softveri koji čitaju knjige, ali nije to to. Gluhe i nagluhe osobe uopšte nemaju način kako da prate predavanja.

Ognjen, takođe, navodi Elektrotehnički fakultet kao primjer gdje studenti sa invaliditetom nemaju uopšte prilaz, te im je i kretanje po tom fakultetu onemogućeno.

– Osobe sa invaliditetom ne mogu uopšte doći na Elektrotehnički fakultet. Poslovi programiranja oko računara koji donose enormne zarade znači odmah da se i ta osoba na određeni način skida sa jasli države i da postaje samostalna i vidljiva, da jednostavno počinje živjeti život, a tim što nema pristup fakultetu na određeni način ograničava.

Na pitanje da li postoji diskriminacija između studenata, Ognjen kaže da nema.

Advertisements

 – Ne mogu reći da postoji diskriminacija, jer u suštini na našem Univerzitetu studiraju ljudi koji su naučili nositi se sa tim i koji su potpuno samostalni. Svojim stavom ne dozvoljavamo diskriminaciju, jer ako neko prihvati sebe ne može ga neko drugi prihvatiti nego takvog.

Što se tiče profesora smatra da se prema svima odnose isto.

Profesorica na Fakultetu političkih nauka, Radmila Čokorilo, kaže da je bio problem dok su bili u staroj zgradi koja nije imala prilagođene uslove za studente sa invaliditetom.

– Problem je što smo bili u zgradi koja nije bila prilagođena svim studentima. Nažalost Filozofski fakultet nije jedina institucija u Banjaluci koja nije prilagodila prilaz i kretanje studentima sa invaliditetom. Mi smo morali organizovati nastavu, ispite, ono što su obaveze studenata, u nekom drugom objektu.

Studente sa invaliditetom ne razlikuje od drugih.

– Razlikujem ih po tome da li su dobri ili loši studenti. Student koji je spremio ispit i student koji nije spremio ispit, student koji redovno dolazi na nastavu i student koji ne dolazi. To je jedina razlika.

Ovoj kategoriji studenata potrebno je omogućiti ulazak ne samo na fakultete, nego i na druge ustanove i instuticije. Potrebno im je omogućiti nesmetano kretanje. Mnoge institicije, kako u gradu tako i na nivou entiteta, nisu obezbjedile pristupne rampe kako bi studenti sa invaliditetom nesmetano mogli obavljati svakodnevne aktivnosti i obrazovati se. Međutim, studenti se opet nadaju boljem.

Iz rektorata na upit novinara portala Banjaluka.com o položaju studenata sa invaliditetom na Univerzitetu niko nije odgovorio.

(Banjaluka.com)