UNIADRION: Generalna skupština i okrugli sto o međuuniverzitetskoj saradnji u okviru zemalja članica

Okrugli sto o međuuniverzitetskoj saradnji u okviru Skupštine Asocijacije univerziteta Jadransko-jonske regije (UNIADRION) bit će održan danas, 7. maja 2015. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 14:00 sati. UNIADRION Generalna skupština će biti održana sutra, 8. maja 2015. godine.


uniadrion

Uvodnim obraćanjima okrugli sto će otvoriti prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu i ambasador Fabio Pigliapoco, generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative, a gospodin Branimir Jukić, ambasador at large, nacionalni koordinator Jadransko –jonske inicijative, govorit će o perspektivama za saradnju u okviru Strategije Evropske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Službeni jezik Okruglog stola je engleski jezik.

Članice Jadransko-jonske inicijative su Albanija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija i BiH. Asocijacijom univerziteta Jadransko-jonske regije predsjedava Univerzitet u Sarajevu do 31. 5. 2015. godine, a predsjedavajući Asocijacije je prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, navodi se u saopštenju iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

Bosna i Hercegovina predsjedava Jadransko-jonskom inicijativom od 1. 6. 2014. do 31. 5. 2015. godine, a članice Jadransko-jonske inicijative su Albanija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija i Bosna i Hercegovina.

Jadransko-jonska inicijativa zvanično je promovirana tokom samita o razvoju i sigurnosti Jadranskog i Jonskog mora održanog u Ankoni 19. i 20. 5. 2000. godine. Samit je okončan usvajanjem Deklaracije iz Ankone kao osnivačkog političkog akta ove inicijative. Jadransko-jonska inicijativa promovira jačanje saradnje između država ali i regionalnih inicijativa i bazira se na sljedeće politike: mala i srednja poduzeća, turizam, ruralni razvoj, kulturna i univerzitetska saradnja te zaštita okoliša i prevencija šumskih požara.

EUSAIR- Strategija Evropske unije za Jadransko-jonsku regiju

Oficijelno pokretanje EU strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) upriličeno je na konferenciji održanoj 18. novembra 2014. godine u Briselu (Belgija). Konferenciju je organiziralo Italijansko predsjedništvo Vijeća EU u saradnji sa Evropskom komisijom, Jadransko-jonskom inicijativom, kojom BiH trenutno predsjedava, i italijanskom regijom Marche. S ciljem usvajanja okvira za implementaciju strategije na konferenciji su učestvovali predstavnici država i institucija EU, predstavnici nacionalnih i regionalnih tijela odgovornih za implementaciju EUSAIR-a i upravljanje EU fondovima, te predstavnici regionalnih organizacija i drugih tijela zainteresiranih za njeno provođenje.

(STUDOMAT.ba)