U Trebinju održana regionalna ljetna škola ljudskih prava za studente

Vijeće Evrope nastavlja sa ulaganjem napora na prenošenju znanja i razvoju vještina za bolju zaštitu ljudskih prava kroz održavanje regionalne ljetne škole ljudskih prava za studente i studentice pravnih fakulteta.


Foto: Poslovnenovine.ba

Studenati i studentice pravnih fakulteta (njih 32) iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije su imali priliku da od 12 – 15. jula razgovaraju o potrebi za edukacijom u cilju promjene stavova ključnih aktera koji su uključeni u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, prenose poslovnenovine.ba.

Advertisements

Razgovori i diskusija je bila usmjerena na korijene rodne nejednakosti i nasilje nad ženama, borbu protiv stereotipa i predrasuda, prevenciju online nasilja nad djevojčicama uključujući zlostavljanje zasnovano na slikama, nasilje u porodici u domaćoj, ali i u praksi Evropskog suda za ljudska prava.

Advertisements

Studenti i studentice su imali intenzivne pripreme za simulaciju suđenja, koje će se održati u sklopu ove ljetne škole u prostorijama Osnovnog i Okružnog suda u Trebinju, što im daje izuzetnu priliku da se na najbolji mogući način poistovjete sa profesionalcima kao i da utemelje pravac svoje karijere.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – III faza“, koji implementira Vijeće Evrope uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške. Učešće studenata prava iz Crne Gore, Srbije i Kosova* omogućeno je kroz projekte “Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori” i “Jačanje efikasnih pravnih lekova za kršenje ljudskih prava u Srbiji” koji se implementiraju u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, „Podrška Ustavnom sudu u primjeni i promociji evrospkih standarda ljudskih prava.“