Svjetska banka poziva ambiciozne mlade ljude da apliciraju za radni odnos.


Program je namijenjen mladim, ambicioznim, kvalifikovanim ljudima iz oblasti ekonomije, finansija, obrazovanja, društvenih nauka.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da nije stariji od 30 godina,
  • da ima najmanje magistarsku diplomu,
  • znanje engleskog jezika,
  • poznavanje drugih stranih jezika.

Potrebno je dostaviti CV, svjedočanstvo, transkript, magistarsku tezu.

Prijave se šalju do 28. jula 2017. godine.

Više informacija na: worldbank.org

(STUDOMAT.ba)