The Young Professionals Program (YPP): Program Svjetske banke za mlade

Svjetska banka poziva ambiciozne mlade ljude da apliciraju za radni odnos.

 The Young Professionals Program (YPP): Program Svjetske banke za mlade

Program je namijenjen mladim, ambicioznim, kvalifikovanim ljudima iz oblasti ekonomije, finansija, obrazovanja, društvenih nauka.

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  • da nije stariji od 30 godina,
  • da ima najmanje magistarsku diplomu,
  • znanje engleskog jezika,
  • poznavanje drugih stranih jezika.

Potrebno je dostaviti CV, svjedočanstvo, transkript, magistarsku tezu.

Prijave se šalju do 28. jula 2017. godine.

Više informacija na: worldbank.org

(STUDOMAT.ba)

Možda te i ovo zanima?