Sveslovenski jezik – mit ili realnost?

Pojedini slovenski narodi pričaju bitno različite jezike, dok neki za iste verzije jednog jezika koriste različite nazive. No, da li postoji mogućnost upotrebe "slovenskog esperanta"?


Čeh Vojtěch Merunka je uz pomoć hrvatskog antropologa Emila Heršaka osmislio sveslovenski jezik, i to, u jeku nacionalističkih jezičnih bojeva koji se oko jezika vode na jugoistoklu Evrope. Radi se o tipičnom inženjerskom rješenju, te je “novi” jezik definisan kao matematička sredina svih slavljanskih jezika.

merunka vojtech
Vojtěch Merunka
Izvor: Radio Praha

Češki lingvista, IT stručnjak, doktor tehničkih nauka i zaljubljenik u panslovenstvo, 50-godišnji profesor na praškom Tehnološkom fakultetu doc. ing Vojtěch Merunka, se bavi konstrukcijom jezika od svoje najranije mladosti. Oduševljavao se idejom esperanta, ali kako je taj internacionalni jezik ipak stvoren na osnovama romanskih i germanskih jezika, a usputno ili zanemarivo su korišteni slovenski jezici i gramatika, nosila ga je misao o stvaranju nekog metaslovenskog ili sveslovenskog jezika koji bi upravo slovenskim narodima pomogao da mogu lakše komunicirati i jednostavnije, recimo informatički, prevoditi s jednog na drugi slavljanski jezik.

On je svoj projekt novoslovenskog jezika predstavio 1. juna 2017. godine na I konferenciji interslovenskog jezika u moravskom gradiću Staré Město kod Zlina na češko-slovačkoj granici.

Hrvatski antropolog Emil Heršak, koji sarađuje s Merunkom i veliki je zagovornik “novoslovenskog jezika” i jedan od aktivnih sudionika spomenute konferencije, kaže da u geografskoj Evropi (od Portugala do Urala) ima najviše govornika baš slovenskih jezika – njih oko 250 miliona ili 32,3 posto evropske populacije. Heršak smatra da Merunkin “novoslovenski jezik” nije zamišljen da zamijeni sve ostale slovenske jezike, nego više kao kompjuterski jezik zbog lakše komunikacije među Slovenima. Ako bi postojao kompjuterski novoslovenski, prevođenje bi s jednog na drugi slovenski jezik bilo lakše i tačnije, te bez bizarnih grešaka, što bi, povećalo i citiranost naučnih radova sa slovenskih jezika. Heršak navodi kako bi upravo novoslovenski bio “posrednik”, te bi tekst s tog jezika kvalitetnije bio preveden na neki od postojećih slovenskih jezika.

Merunka, se pak, ne bi ograničio samo na kompjutersku upotrebljivost, jer ovo nije jezik koji bi zamijenio ili, ne daj Bože, ugrozio bilo koji od postojećih slovenskih jezika, nego je osmišljen kao ispomoć u komunikaciji među Slovenima i poznavaocima slovenskih jezika.

Više informacija o “sveslovenskom” jeziku možete pronaći na stranicama www.neoslavonic.org i www.slovane.org.

(Nikola Kandić / STUDOMAT.ba)