Studentski savjeti: Pet koraka kako učiti sa razumijevanjem

Svih pet koraka je lako ispoštovati.


college student
Foto: Envato

Istraživanja su pokazala da su za smislenu obradu teksta potrebne druge metode. Samo čitanje nije dovoljno. Predstavljamo vam jedan od mogućih načina racionalnog proučavanja čitanja:

 • Pročitajte kratko prije fokusiranog čitanja
 • Pitate se koji dio knjige je važan
 • Čitajte svjesno koristeći vid i pamćenje
 • Zapamtite da čitate svojim riječima
 • Ponavljanje onoga što se pamti nakon nekoliko sati ili nekoliko dana.

Početniku ovaj postupak može izgledati zamorno i dugotrajno. Činjenica je da je potrebno neko vrijeme da se čovjek preusmjeri i odbaci stare čitalačke navike.

Ova metoda je uvijek iznova istraživana. Učenici koji su učili po ovoj metodi postigli su mnogo bolji uspjeh od učenika koji su učili prema svojim navikama.

1. Ukratko pročitajte:

Cilj površnog čitanja je dobiti najbolji mogući pregled prije nego što pređemo na detalje. Vjerovatno znate priču o čovjeku koji posjeti nepoznati grad i prvo se popne na toranj kako bi pogledao dolje i upoznao ga s visine.

Pri tome prvo zapaža upadljive građevine, poput crkava, širih ulica i drugih obilježja. Kad krene niz ulicu, lako može odrediti gdje se sada nalazi.

Kako dobiti pregled?

Površno čitanje udžbenika daje nam sliku o tome kako je knjiga sastavljena. Pročitajte predgovor i saznajte zašto je knjiga napisana, šta pisac želi da kaže. Sažetak se često daje na kraju svakog poglavlja.

Taj sažetak je mudro pročitati na početku. Ako vas ovo ne zadovoljava, “preletite” čitanje. Pročitajte negdje naslove i rečenicu. Ako postoje tabele i slike, dobro ih pogledajte. U većini slučajeva to su brze i koncizne informacije.

2. Zapitajte se

Zapitajte se tzv. policijska pitanja: Ko?, Kako?, Gdje?, Šta? , Kada?, Zašto?. Ono što ćete dobiti ovim korakom je:

 • lakša koncentracija: većina ljudi pamti činjenice koje su naučili da bi odgovorili na pitanje mnogo bolje od onoga što su naučili napamet.
 • lakša motivacija: postavljanjem pitanja otkrivamo vlastito neznanje ili slabost i radujemo se autorovim odgovorima.

3. Čitanje

Imajte na umu da čitanje nije prvi već treći korak. Oni koji žele postići bolje rezultate moraju se pridržavati sljedećih pravila:

 • koncentracija: obje noge moraju biti na podu, tvrda stolica je dobra pomoć za koncentraciju, čitajte što brže možete.
 • pronađite glavnu misao: ovo je prvi nivo u čitanju. Ako ne pronađete glavnu ideju, ostali nivoi nisu bitni.
 • podvlačenje i isticanje: preporučujemo upotrebu markera koji jednostavno ističe tekst.
 • podvlači:
  – šta treba da zapamtite, odnosno šta je novo, ali ne i ono što već znate- ono što želite da primetite na prvi pogled kada ponavljate,
  – nemojte podvlačiti više od onoga što je zaista potrebno
 • aktivno čitajte – budite budni: uvijek se iznova podsjetite da želite razumjeti i zapamtiti ono što ste pročitali,
 • obratite pažnju na tabele i druge prikaze: često slika pokazuje mnogo više od onoga što se može izraziti riječima.

4. Memorija

Kada završite sa čitanjem, podignite pogled od knjige i recite svojim riječima ono što je pisac htio da kaže. Ponavljanje vlastitim riječima poboljšava nivo pamćenja.

Zapišite vlastite primjedbe o glavnim mislima uz rub stranice. Recite svoje misli naglas. Više od polovine ukupnog vremena učenja trebalo bi da se bavi korakom 2 (pitanje) i korakom 4 (memorija).

5. Ponavljanje

Svaki put kada nešto naučite, odmah provjerite ono što ste pročitali. To će vas spriječiti da zaboravite isti dan. Dobar lijek protiv zaboravljanja je ponavljanje gradiva u određenim intervalima, 2,8 i 30 dana, prenosi Studenti.alo.rs.