Studentice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta osvojile prvo mjesto za najbolju okolišnu ideju na internacionalnoj konferenciji

Projekat „Plastic fantastic” na kojem rade članovi Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta je jednoglasno proglašen najboljim. Dugotrajni aplauz koji je vladao konferencijskom salom je pokazao koliko je ideja inovativna, drugačija, te koliko je prezentacija Adne i Amine imala pozitivan efekat na učesnike konferencije


1

Projektom studenti žele doprinijeti povećanju svijesti kod bh. stanovništva o zaštiti okoliša te postojeći otpad, plastiku iskoristiti za nešto što je svrsishodno i unikatno, prenosi unsa.ba.

Studentice treće godine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Adna Ibrahimović i Amina Jusupović osvojile su prvo mjesto sa najboljom okolišnom idejom na internacionalnoj konferenciji pod nazivom „1st scientific conference for CRITICAL ENVIRONMENTAL ISSUES of the Western Balkan countries”, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Goce Delčev (Štip, Sjeverna Makedonija) od 28. do 30. oktobra 2019. godine.

 

(STUDOMAT.ba)