Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije posjetili Federalnu upravu civilne zaštite

Grupa od 40 studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu posjetila je u ponedjeljak Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ).


federalna uprava posjeta

U toku posjete studenti su, zajedno sa koordinatorom, asistentom Kenanom Hodžićem, prisustvovali predavanju “Uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES)” kroz koje su upoznati sa problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini i međunarodnim standardima i procedurama za njihovo uklanjanje, radom Sektora za operacije deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zastite, njegovoj opremljenosti, popuni, osposobljenosti, kao i aktivnostima koje svakodnevno provode deminerski timovi, prenosi fkn.unsa.ba.

Sporazumu, koji je još 2015. godine potpisan između FUCZ i Fakulteta, prethodila je zajednička potreba za doprinosom u naučnoj, obrazovnoj i stručnoj sferi razvoja društvenih nauka i želje za saradnjom koja će doprinijeti razvoju, razmjeni iskustava i znanja, te potvrde zajedničkih interesa za unapređenjem u oblasti edukacije i istraživanja, saopćeno je iz FUCZ-a.

Studenti su pokazali veliku zainteresiranost za prezentovanu temu, ali i za Projekt “Mreža volontera FUCZ”. Neki od studenata već su članovi Mreže, a za one koji do sada nisu imali priliku ukratko je predstavljen ovaj projekt i način prijave, te su pozvani da postanu dio Mreže.

Volontiranje je aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, a mladi ljudi, posebno oni koji se obrazuju za rad u strukturama kao što je civilna zaštita, trebaju biti nosioci ovakvih aktivnosti.

Studenti su pozvani i da kroz službenu web i facebook stranicu, youtube kanal i instagram profil prate rad FUCZ-a.

Ova radna posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Federalnoj upravi civilne zaštite dio je planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisanim još 2015. godine a realizirana je u okviru nastavnih predmeta “Krizni menadžment” i “Kritična infrastruktura”, te je uz mnoge druge aktivnosti nastavak veoma dobre dosadašnje saradnje ove dvije institucije.

(STUDOMAT.ba)