Studenti Ekonomskog fakulteta u Zenici uspješno kreiraju marketing strategije za bh. kompanije

Grupa zeničkih studenata na master studiju Ekonomskog fakulteta, odsjek Menadžment preduzeća, uspješno je koncipirala i profilirala marketing strategiju, te kreirala marketing kampanju za kompaniju „Ovako“ koja se nalazi u sklopu AKOVA grupacije.


efze unze ovako akova

Izabrali su baš ovu kompaniju jer smatraju da ona posjeduje mnogobrojne kompetencije što je izdvaja od ostalih konkurenata u mesnoprerađivačkoj industriji, a što ova grupacija kroz svoje poslovanje i dokazuje. Brend „Ovako“ nastaje u jednom od najvećih centara peradarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini sa zaokruženim i potpuno kontrolisanim lancem proizvodnje na principu „od farme do trpeze“.

– Zaokružen sistem proizvodnje znači potpunu kontrolu nad, kako sirovinama, tako i gotovim proizvodima, a sve sa svrhom zadovoljstva kupaca. Zbog toga, AKOVA group u svom sastavu ima vlastitu proizvodnju rasplodnih jaja iz vlastitog matičnog jata, proizvodnju, organizovan tov brojlera kroz sistem kooperacije kontrolisan od strane vlastite veterinarske službe u saradnji sa nadležnim veterinarskim organizacijama. Također, posjeduju i jednu od najsavremenijih inkubatorskih stanica u Bosni i Hercegovini ali i cijelom regionu sa kapacitetom od 10 miliona jajnih mjesta. Bilo nam je zadovoljstvo sarađivati sa ovako uspješnom kompanijom, te se iskreno radujemo nastavku uspješne saradnje, naglasila je Jasmina Omerašević, članica studentskog tima.

Student Sabir Patković za naš portal je ovom prilikom izjavio:

– Fascinantno je da se cijeli proces uzgoja tovnih pilića odvija prema zahtjevima i standardima Evropske Unije. Moderna tehnologija i vrhunska oprema garancija su proizvoda visoke kvalitete i sigurne higijensko-sanitarne ispravnosti. Kao dokaz tome su implementirani i certificirani brojni standardi od kojih se izdvajaju HALAL i HACCP. Halal proizvod podrazumijeva ne samo klanje na halal način nego i cjelokupni proces uzgoja i tova pilića. To znači da u toku tog procesa, pile se hrani provjerenom hranom bez štetnih aditiva, hormona, GMO, antibiotika i drugih toksičnih sastojaka. Dizajnirati marketing strategiju za ovog velikana bh. privrede bio nam je veliki izazov i motiv za dokazivanje – u saradnji sa predmetnim nastavnikom i marketing timom kompanije „Ovako“ uspjeli smo realizirati sve planirane ciljeve, te oblikovati takvu marketing strategiju na koju je moj tim maksimalno ponosan.

Ilvana Čelik, članica studentskog tima, također nije krila oduševljenje urađenim tokom prethodnog semestra naglašavajući da

– AKOVA grupacija, kao društveno-odgovorna kompanija mnogo ulaže i u očuvanje i zaštitu okoliša, te posjeduje sistem za zbrinjavanje klaoničkog otpada i sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Naime, sav otpadni materijal iz klaonice vodi se sabirnim kanalima do vakuum pumpe odakle se zatvorenim cjevovodima vodi u pogon koji obezbjeđuje da se svi potencijalno opasni kontaminanti obradom uništavaju, dok je nezaobilazno spomenuti da posjeduju i vlastitu kafileriju koja upotrebom savremene tehnologije omogućava obradu nastalog klaoničkog otpada u mesno-koštano brašno. Pratit ćemo realizaciju marketing strategije i implementaciju marketing kampanje u budućnosti i radovati se nastavku uspješnih priča na koje nas je nekako kompanija „Ovako“ navikla, ali ovaj put ponosniji na, barem djelomične, zasluge mene i mojih kolega/ica.

Studentice Erna Hodžić i Lejla Salkić su ovu priliku iskoristile da se ispred studentskog tima zahvale Upravi i marketing sektoru kompanije „Ovako“ (predvođenim gosp. Nedžadom Biberovićem) na nesebičnoj pomoći i podršci prilikom kreiranja marketing projekta, iskreno se nadajući da će njihova marketing strategija doprinijeti nastavku koračanja stepenicama uspjeha ove renomirane bh kompanije, i to još više, još brže i još jače…

Na ovaj način, konstantnim unapređivanjem saradnje sa privredom, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, nastavlja potvrđivati svoj kvalitet tako što gradi budućnost svojih studenata, oblikujući ih u odlučne poslovne ljude spremne prihvatiti tržišne izazove.

(STUDOMAT.ba)