Jačanje akademske saradnje između Univerziteta u Kuvajtu i Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Yousef S. H. Al-Zalzalah, profesor Fakulteta administrativnih nauka Univerziteta u Kuvajtu i predsjednik Petrolink Holding kompanije posjetio je protekle sedmice Rektorat Univerziteta u Sarajevu, gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom.


Jačanje akademske saradnje između Univerziteta u Kuvajtu i Univerziteta u Sarajevu 1

Susretu su prisustvovali i direktori Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) doc. dr. Zijad Bećirović i gospodin Bakhtyar Aljaf, te prorektori Univerziteta u Sarajevu; prof. dr. Aida Hodžić, prof. dr. Izet Rađo, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prof. dr. Željko Šain i prof. Zijad Mehić.

U okviru prve posjete gospodina Al-Zalzalaha Univerzitetu u Sarajevu, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je, uz riječi dobrodošlice uvaženom gostu, predstavio historiju i razvoj Univerziteta u Sarajevu, istakavši sveobuhvatnost Univerziteta koji pokriva oblasti humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih te tehničkih nauka i umjetnosti.

U fokusu sastanka bili su razgovori o mogućnostima produbljivanja saradnje između Univerziteta u Kuvajtu i Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Sporazumom o akademskoj saradnji potpisanim između dvije institucije. Posebno je naglašena potreba za intenziviranjem razmjene studenata i nastavnog osoblja, kao i zajedničkog učešća u međunarodnim projektima.

Jačanje akademske saradnje između Univerziteta u Kuvajtu i Univerziteta u Sarajevu 2

Gospodin Al-Zalzalah je naglasio da će Ministarstvo visokog obrazovanja Kuvajta i Univerzitet u Kuvajtu obezbijediti određeni broj stipendija čime će biti olakšan studij na Univerzitetu u Kuvajtu zainteresiranim studentima Sarajevskog univerziteta.

Ocijenivši izuzetno značajnim predložene ideje za saradnju, rektor Škrijelj je istakao da će realizacija razmjene studenata i nastavnog osoblja između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Kuvajtu biti odličan temelj za planiranu privrednu saradnju između naše dvije zemlje.

Susret je završen izraženim obostrani interesom za unapređenje akademske saradnje, a u narednom periodu bit će organizovan i susret menadžmenta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Kuvajtu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)