Stipendije i subvencija smještaja za studente sa područja HNK za akademsku 2017/2018. godinu

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu.


stipendije web1

Student koji aplicira na konkurs za dodjelu stipendije i subvencije smještaja prijavljuje se za dodjelu stipendije/subvencije smještaja iz jedne od četiri grupe, kako slijedi:

 • I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,
 • II grupa – Stipendije na osnovu uspjeha u učenju,
 • III grupa – Stipendije za studenta – dijete pripadnika boračke populacije i
 • IV grupa – Stipendije u statusu socijalno ugroženih osoba.

Student može podnijeti aplikaciju za maksimalno dvije od navedenih grupa.

Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da ima stalno prebivalište studenta i roditeljā u HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, što potvrđuju potvrdama o prebivalištu koje nisu starije od šest mjeseci; (dokaz: prebivalište za studenta i roditelje),
 • da nije stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
 • da nema bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva) ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kog nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava )
 • da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
 • da ne studira u inostranstvu ako takav studij, na materinjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
 • da tokom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkuriše za dodjelu stipendije ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT:ba)