ERASMUS+ program: Raspisan Konkurs za stipendije za studente Filozofskog fakulteta

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.


ERASMUS logo unoffic

Dostupne su 2 stipendije u trajanju od četiri mjeseca za jednosemestralni boravak na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu, Njemačka, u ljetnom semestru, u akademskoj 2017/2018. godini.

IZNOS STIPENDIJE:

• mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),

• putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih ciklusa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

DOKUMENTI:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1. Aplikacijski formular (obratiti se koordinatoru za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta)

2. CV u Europass formatu

3. Pismo motivacije

4. Uvjerenje o statusu redovnog studenta

5. Prijedlog Ugovora o učenju

5. Dokaz o poznavanju njemačkog jezika (B2 ili više)

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta (za Filozofski fakultet Slavica Tutnjević), poštom ili lično. Koordinator će sve prijave dostaviti komisiji, koja će u roku od 5 dana po zatvaranju konkursa donijeti odluku o nominaciji. Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.12.2017. godine do 12:00 sati.

Linkovi:

POSTUPAK ODABIRA:

1. Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.

2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.

3. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banjoj Luci.

(STUDOMAT.ba)