Šta je to DL studij?

Distance learning studij ("učenje na daljinu"), kao novi vid učenja, pruža studentima koji nemaju vremena da sjede u učionici i na taj način prate svakodnevna predavanja, da savladaju gradivo uz mogućnost učenja u vremenu kada njima najviše odgovara.


DL STUDIJ Studomat

Distance learning studij (“učenje na daljinu”), kao novi vid učenja, pruža studentima koji nemaju vremena da sjede u učionici i na taj način prate svakodnevna predavanja, da savladaju gradivo uz mogućnost učenja u vremenu kada njima najviše odgovara.

DL STUDIJ StudomatOvaj vid studiranja omogućava studentima prevladavanje vremenskih i prostornih ograničenja, izrazitu fleksibilnost studiranja, te olakšava studij uz rad. Ovaj oblik obrazovnog procesa se, također, u posljednjih dvadesetak godina zahvaljujući prije svega brzom razvoju informacionih tehnologija, računara i računarskih mreža, pridružio, ili je skoro u potpunosti zamijenio ranije poznate metode obrazovanja.

Sve veći broj studenata u svijetu značajan dio svojih studijskih obaveza obavlja kod kuće ili na poslu, koristeći sadržaje s interneta koji su upravo za njih pripremljeni i oblikovani tako da ih vode kroz proces učenja i savladavanja nastavnog gradiva.

DL studij u našoj zemlji

Kada je konkretno Kanton Sarajevo u pitanju, prvi put se prije desetak godina počeo spominjati i sprovoditi DL studij. Naime, Centar za menadžment i informacione tehnologije, poznatiji kao MIT Centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, realizirao je jedan pilot projekt Distance learninga. Nakon toga je, u saradnji sa Loyola Univerzitetom iz Čikaga, nekoliko generacija studenata završilo šestosemestralne specijalističke kurseve iz kompjuterskih nauka, studirajući odavde, putem interneta, na Loyola Univerzitetu.

Prvi zvanični LMS je u upotrebi od 2000. godine, prvi Moodle je instaliran dvije godine kasnije i koristi se i danas kao podrška klasičnoj nastavi. Sve je to nagovijestilo trendove, stvorilo internu klimu i kulturu da se krene s implementacijom Distance learninga i na svim ostalim fakultetima, kako u gradu Sarajevu, tako i širom zemlje.

Studij tradicionalne nastave i DL nastave za studente dodiplomskog studija smatraju se jednako kvalitetnim i imaju istu vrijednost, kako u daljnjem školovanju, tako i na tržištu rada. Prednosti ovoga modela studiranja, iz perspektive studenata, su brojne, uključujući sljedeće:

  • studenti nisu ograničeni vremenom, mjestom ili udaljenošću;
  • student može pristupi nastavnim materijalima bilo kada, a ostavljenu mogućnost interakcije sa predavačem;
  • situirano učenje je olakšano, jer student nova, usvojena znanja i vještine može direktno primijeniti u svom radnom okruženju, itd;
  • nastavni materijali prilagođeni zahtjevima i profilu studenta, fokusirani na studente i ukupni proces učenja;
  • smanjeni troškovi smještaja i transporta (obzirom da studenti veći dio svojih obaveza obavljaju kući ili na poslu)…

Kako je organiziran DL studij?

Student prilikom upisa bira DL studij na jednom od postojećih odsjeka, a DL studij se u cijelosti realizira za sve predmete na godini bez izuzetaka.

Nastavni plan i program DL studija zasnovan je na odredbama Bolonjske deklaracije. Svaki semestar DL studija traje 15 sedmica. Klasična nastava za DL studente odvija se u učionicama, a trećinu nastavnog programa polaznik prati putem interneta. Student ima obavezu da aktivno sudjeluje u nastavi tokom DL studija u vidu izrade domaćih zadataka, kvizova i drugih obaveza ovisno od programa.

(STUDOMAT.ba)