SOC: Škole za studente_ice novinarstva i mlade novinare_ke i za studente_ice pravnih fakulteta i pravnike_ce

Sarajevski otvoreni centar u narednom periodu organizuje dvije škole, jednu za studente_ice prava s ciljem pružanja edukacije o kršenjima i zaštiti ljudskih prava LGBT osoba i drugu za studente_ice novinarstva i komunikologije radi edukacije za izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način.


soc buka

Sarajevski otvoreni centar u narednom periodu organizuje dvije škole, jednu za studente_ice prava s ciljem pružanja edukacije o kršenjima i zaštiti ljudskih prava LGBT osoba i drugu za studente_ice novinarstva i komunikologije radi edukacije za izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način.

Poziv na Školu LGBT ljudskih prava za studente_ice pravnih fakulteta i pravnike_ce

Nakon uspješno realizovane škole LGBT ljudskih prava u oktobru 2014. godine, Sarajevski otvoreni centar i Banjalučko Udruženje Kvir Aktivista organizuju drugu školu LGBT ljudskih prava koja će se održavati u Banjoj Luci.

Sarajevski otvoreni centar i B.U.K.A. se zalažu za puno poštivanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije na osnovu spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Škola LGBT ljudskih prava ima za cilj da buduće pravnike/ice upozna sa ljudskim pravima LGBT osoba koristeći se jezikom pravne struke. Program škole se sastoji od teorijskih predavanja i praktičnih primjera kroz koje će studente/ice uvesti međunarodni i domaći eksperti/ice koji se bave zaštitom ljudskih prava.

Ko može učestvovati?

Poziv je otvoren za studente/ice (III, IV godine i master studija) i diplomirane pravnike/ce pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naročito ohrabrujemo aplikacije studenata/ica iz manjih bh. gradova.

Šta vam nudimo?

Predavači/ce Škole dolaze iz BiH, te imaju višegodišnje iskustvo u akademskom, političkom i društvenom radu. Škola, u trajanju od tri dana održat će se u Banjoj Luci, a pokriva sljedeće teme: LGBT terminologija; regionalni i domaći pravni okvir zaštite LGBT ljudskih prava; diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta; case-studies; krivično djelo počinjeno iz mržnje; govor mržnje. Odabrani učesnici/ice će program škole dobiti naknadno. Organizatori preuzimaju troškove smještaja i ishrane, a putni troškovi će biti refundirani nakon završetka Škole. Po završetku Škole učesnici/e su dužni/e napisati rad na dogovorenu temu, a koji se tiče LGBT ljudskih prava.

Kako se prijaviti?

Prijava, koja se sastoji od biografije (maks. 2 strane, sadrži ime i prezime, pune kontakt podatke i sve relevantne informacije o obrazovanju i poslovnom iskustvu, kao i spisak položenih ispita) i motivacionog pisma(maks. 2 strane, sadrži informaciju o razlogu prijave te informaciju na koji način želite iskoristiti stečeno znanje) se šalje do 01. marta 2015. godine obavezno na oba maila: jasenko.suljetovic@gmail.com i jasmina@soc.ba . Na ove mailove možete slati i sva dodatna pitanja koja imate. O rezultatima konkursa prijavljeni/e će biti obaviješteni/e do 03. marta 2015. godine, a ukupno ćemo pozvati 15 učesnika/ca.

Program škole možete pogledati na sljedećem linku.

Školu organizuje Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa partnerskom organizacijom Banjalučkim Udruženjem Kvir Aktivista (B.U.K.A.), a finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

[divider]

Poziv za učešće na školi za studente_ice novinarstva i komunikologije i mlade novinarke_e – Odgovorno novinarstvo: LGBT osobe i mediji

Sarajevski otvoreni centar poziva sve studentice i studente novinarstva i komunikologije i mlade novinarke_e iz Bosne i Hercegovine, koji su završili studij u zadnje tri godine, da se prijave na školu.

Škola će biti održana od 13. do 15. marta 2015. godine u Sarajevu.

Škola ima za cilj afirmaciju prava LGBT osoba i senzibilizaciju javnosti kroz odgovorno novinarstvo mladih ali i budućih novinara_ki, uz njihovo aktivno učešće tokom trajanja škole. Izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBT osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građanki_a. Kako se obrazovne institucije samo djelimično dotiču ove teme, neophodno je da se kroz vannastavnu edukaciju buduće novinarke_i edukuju o ovoj temi.

Učesnice_i će imati priliku da se upoznaju sa terminologijom vezanom za prava LGBT osoba, uče o stereotipima i predrasudama kroz različite vježbe, saznaju kakav se jezik koristi u medijima kada je u pitanju izvještavanje o LGBT temama, te koji su to dominantni obrasci predstavljanja LGBT osoba. Imat će priliku da dobiju informaciju zašto je bitno pisati o LGBT temama, te koja je odgovornost medija za kreiranje javnog diskursa o LGBT osobama.

Budući da mediji najviše prostora posvećuju izvještavanju o paradi ponosa, učesnice_i će imati priliku da prisustvuju predavanju o tome da li je parada ponosa provokacija ili politički čin, te šta ona predstavlja za LGBT osobe, društvo i državu. Budući da živimo u doba novih medija na školi će biti govora i o radu na jednom LGBT portalu – CroL.hr.

Radnu verziju programa možete pogledati na ovom linku.

Nakon završetka, kao obavezni dio škole, učesnice_i će imati obavezu da urade novinarski tekst na temu prava i života LGBT osoba iz BiH, te imati priliku da objave isti na portalu lgbt.ba.

Organizatori preuzimaju troškove smještaja i ishrane, a putni troškovi za učesnice_ke iz drugih gradova će biti refundirani nakon završetka Škole.

Rok za prijavu na Školu je 1. mart 2015. godine.

Svi zainteresovani za učešće na Školi moraju popuniti formular i napisati motivacijsko pismo (do jedne A4 stranice u wordu, 1.5 prored) koji treba da sadrži informaciju o razlogu prijave na Školu, da li ste se do sada susretale_i sa temama vezanim za LGBT osobe i šta za vas predstavlja profesionalno i etičko izvještavanje o LGBT temama u bh. medijima.

O rezultatima konkursa prijavljeni_e će biti obaviješteni_e najkasnije do 5. marta 2015.

Formular i motivacijsko pismo, kao i sva dodatna pitanja, šaljite putem maila na: lejla@soc.ba.

Škola se organizuje u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske.

(STUDOMAT.ba)