Savjeti: Riješite problem zaboravljanja

Kada primijenite ovu tehniku, moći ćete da skratite vrijeme neophodno za ponavljanje i do nekoliko puta, da riješite mnoge od vaših problema sa učenjem i da organizujete svoje pamćenje. Učit ćete bez ikakvog napora, a sam proces učenja ubrzat ćete nekoliko puta.


student depresija

Što manje imate prilike da vježbate ono što ste naučili, to je veća brzina kojom će novostečeno znanje biti zaboravljeno. Najbolji način da nešto zapamtite je da ponavljate naučeno gradivo.

Ponavljanje je majka znanja

Ali često nemate vremena da ponavljate staro gradivo, jer profesori stalno predaju novo ili iz nekog drugog razloga, materija koju treba da naučite se stalno uvećava. Učite novo i novo, pri tom ne ponavljajući prethodno naučeno.

Dnevni pritisci vam baš ne dozvoljavaju da vježbate gradivo koje ste naučili ranije.

Obrazovni sistem širom svijeta je organizovan na način da kažnjava one koje ne nauče novo gradivo. Vi ste praktično gurnuti u besmislenu situaciju. Prisiljeni ste da traćite svoje vrijeme. Krajnji rezultat je katastrofalan. Najveći dio vašeg vremena propada zbog toga što zaboravljate najveći deo naučenog.

Naravno, steći ćete opšte razumijevanje naučenog gradiva, ali razumijevanje je također zasnovano na tragovima u pamćenju i podjednako je podložno zaboravljanju. Samo je pitanje vremena kada ćete nepovratno izgubiti najveći dio vremena investiranog u učenje.

Kako da riješite ovaj problem? Korištenjem strategije optimalnih intervala. U nastavku pročitajte šta podrazumijeva strategija optimalnih intervala.