Uzaludna peticija: Senat banjalučkog univerziteta neće razmatrati reviziju teorije evolucije

Stav Senat Univerziteta u Banjoj Luci smatra da oni ili skupštinski odbori nisu mjesto za rasprave o različitim naučnim teorijama pokrenutim putem peticija, pa tako i o reviziji teorije evolucije.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

– Rasprave o naučnim teorijama, hipotezama i dokazima treba da se odvijaju na naučnim skupovima i konferencijama među onima koji su najkompetentniji da o njima diskutuju, a rezultati saopćeni u naučno i stručno priznatim publikacijama, saopćeno je nakon današnje sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon što je Peticija za reviziju izučavanje teorije evolucije u školama i na fakultetima upućena Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Skupštine Srbije, Predsjedništvu Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), kao i senatima univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Banjoj Luci, razmatrana je na ovim visokoškolskim ustanovama i SANU, uvrštena je i u dnevni red sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci.

Riječ je o peticiji koju su potpisala dva akademika i 50 profesora univerziteta, 61 doktor nauka, pet magistara nauka, 50 ljekara specijalista, 24 diplomirana inženjera, 19 profesora srednjih škola, 25 diplomiranih pravnika i ekonomista, 14 filozofa, filologa i sociologa, pet farmaceuta i hemičara, osam umjetnika, pet novinara i isto toliko svećenika.

(Klix.ba)