Internacionalni univerzitet u Sarajevu organizuje II testiranje za stipendije

Zbog velikog interesovanja kao i broja registracija koje se iz godine u godinu povećavaju, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) svake godine organizira Drugo testiranje za stipendije, koje će se ove godine održati 14. juna 2017. godine sa početkom u 14:00 sati na kampusu IUS-a. Testiranje je prilika da učenici pokažu svoje znanje i dobiju priliku da ostvare odgovarajuću stipendiju/popust za školovanje na IUS-u.


ius studenti

Pristup testiranju imaju pravo učenici koji ispunjavanju navedene uslove:

  1. Državljani su BiH ili regiona (Srbija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Makedonija).
  2. Maturanti su srednjih škola.
  3. Nisu ranije pristupili testiranju održanom na IUS-u
  4. Na dan ispita potrebno je sa sobom ponijeti ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom.

ius stipendije

Stipendije/popusti na školovanje koji se ostvaruju mogu biti: potpune, tj. 100% stipendije koje pokrivaju sve troškove školarine na IUS-u, ili djelomične od 55% do 90%. Cilj ove vrste stipendiranja je podsticanje i promoviranje znanja i vješina kao posebnih vrlina kod mladih ljudi. Sve navedene stipendije se dodjeljuju na period od 5 godina za odabrani studij na jednom od fakulteta IUS-a. Za 2017. godinu, Internacionalni univerzitet u Sarajevu je obezbijedio ukupno više od 1000 stipendija za najuspješnije studente.

Registracija za pristup ispitu je obavezna i može se učiniti na: stipendija.ius.edu.ba

(STUDOMAT.ba)