Seminar Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

U sklopu obilježavanja dana Fakulteta, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića organizira trodnevni seminar i stručno usavršavanje za nastavnike i suradnike.


fdzmb wall

fdzmb wallU sklopu obilježavanja dana Fakulteta, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića organizira trodnevni seminar i stručno usavršavanje za nastavnike i suradnike.

Seminar će biti održan od 1. do 3. rujna 2012. godine u Sarajevu.

Središnja tema seminara je „Kompetencije i rad sveučilišnih nastavnika i suradnika sukladno bolonjskom procesu i Zakonu o visokom obrazovanju HNK/Ž“.

U radu seminara sudjelovati će članovi Fakultetskog vijeća i predstavnici Studentskog zbora FDZMB-a.

(fdzmb.org)