Savjeti za studente: Kako se pripremiti za ispit?

Donosimo vam 12 zlatnih savjeta za pripremu ispita. Koji vam, od ovih, najteže pada?


ucenje ispit

Uspjeh na ispitu zavisi od različitih faktora koji se javljaju tokom dana ispita. Međutim, da li ćete uspješno položiti ispit, zavisi, prije svega, od toga koliko ste se zalagali i učili tokom predispitnog perioda.

Veoma je važno i to da ste sa učenjem počeli na vrijeme. Kako biste uspješno položili ispit, osmislite, prije početka učenja, strategiju pomoću koje ćete ostvariti željeni cilj, tj. položiti ispit, piše studentskizivot.com.

Neposredno pred spremanje ispita, kod studenata su prisutna različita pitanja:

  • Koliko dugo treba da spremam ispit?
  • Na koliko dijelova da podijelim gradivo?
  • Da li je bolje da učim danju ili noću?
  • Da li da pitam kolegu/koleginicu da učimo zajedno?
  • Šta ako budem imao/imala veliku tremu na dan ispita?

Pročitajte ovih 12 efikasnih i provjerenih uputstava kako se pripremiti za ispit!