Sarajevo University Fair: Treći Međunarodni sajam visokog obrazovanja i Okrugli stol u Sarajevu

Prateći globalne trendove u visokom obrazovanju te potrebu da se odabere odgovarajući univerzitet koji je značajan izazov za svakog srednjoškolca koji, pored svog izbora, treba da se suoči sa statističkim podacima o nezaposlenju u Bosni i Hercegovini, pokrenuta je ideja o organizaciji sajma visokog obrazovanja.


sarajevo university fair

Na ovom sajmu cilj je bio okupiti univerzitetske predstavnike, maturante i agencije za zapošljavanje koji će omogućiti konstruktivnu komunikaciju i podršku za zajednicu te olakšati odabir budućeg zvanja, odnosno uskladiti ponudu studijskih programa sa potražnjom na tržištu rada.

S tim u vezi, već treću godinu zaredom organizira se Međunarodni sajam visokog obrazovanja koji okuplja univerzitete iz Bosne i Hercegovine ali i iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Srbije i drugih zemalja u regionu.

Datum održavanja: 4. novembar 2016. godine

Vrijeme: 11:00–18:00 sati

Mjesto: Sportska dvorana „Ramiz Salčin“, ul. Semira Frašte bb (Mojmilo)

Agenda:

10:30 – svečano otvorenje
12:00 – okrugli stol, tema: Visoko obrazovanje i realni sektor
18:00 – zatvaranje Sajma

Učesnici Sajma:

1. Univerzitet u Ljubljani
2. Univerzitet u Mariboru
3. Univerzitet u Kopru
4. Univerzitet u Novoj Gorici
5. CMEPIUS Slovenija
6. Sveučilište u Zagrebu
7. Sveučilište u Osijeku
8. Sveučilište u Dubrovniku
9. Sveučilište u Zadru
10. Sveučilište u Koprivnici
11. Sveučilište u Rijeci
12. Sveučilište u Splitu
13. Visoko učilište ALGEBRA Zagreb
14. Visoka škola PAR Rijeka
15. Visoko učilište R.I.T. Croatia
16. ZŠEM Zagreb
17. Metropolitan univerzitet Beograd
18. Univerzitet Džon Nezbit Beograd
19. Farmaceutski fakultet Novi Sad
20. Stomatološki fakultet Pančevo
21. University of Pecs Hungary
22. TEMPUS Hungary
23. Univerzitet SSST Sarajevo
24. Internacionalni univerzitet Sarajevo
25. Univerzitet u Tuzli
26. Univerzitet u Vitezu
27. Univerzitet Apeiron Banja Luka
28. Nezavisni univerzitet Banja Luka
29. Univerzitet Kallos Tuzla
30. Evropski univerzitet Brčko
31. Univerzitet Hercegovina
32. Business Academy Sarajevo
33. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
34. Fondacija Konrad Adenauer
35. N.G. Ferienarbeit in Deutschland
36. Educo Centar Sarajevo i mnogi stipenditori

Okrugli stol

Tema: “Visoko obrazovanje i realni sektor”

Učesnici:

  1. g. Kemal Goletić, menadžer Sajma
  2. g. Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH
  3. g. Nihad Šušnjar, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona
  4. gđa Daria Duilović, šef Odsjeka za koordinaciju obrazovnih politika u Sektoru obrazovanja Ministarstva civilnih poslova
  5. prof. dr. Bahrudin Šarić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli
  6. mr. sc. Loredana Maravić, voditeljica Službe za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu saradnju i evropske poslove, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska
  7. gđa. Darinka Vrečko, Ministarstvo za obrazovanje, znanosti i sport Republike Slovenije
    Moderator: mr. sc. Adnan Rahimić

Na početku okruglog stola će se dati pregled reformskog statusa Bosne i Hercegovine kada je u pitanju obrazovanje, uvođenje „Bolonje“ i iskustvo sa bh. univerziteta, utjecaj reformi studijskih programa („Bolonja“) i usklađivanje sa potrebama tržišta.

Predstavnici državnog nivoa vlasti će pokušati objasniti razvoj nacionalnog kvalifikacijskog okvira BiH za studijske programe i njegovo usklađivanje sa tržištem rada, te tematizirati o ulozi obrazovanja u procesu približavanja Evropskoj uniji (tačnije, usaglašavanje bh. obrazovne i radne legislative sa pravnom stečevinom Evropske unije).

Predstavnici univerziteta, kao krucijalnog subjekta za oblikovanje budućih zaposlenika, iznijet će mišljenje o Bolonjskom procesu obrazovanja kao takvom, analizirati uspješnost njegove implementacije u zadovoljavanju potreba tržišta, te se osvrnuti na važnost učešća u programima međunarodne mobilnosti i njen doprinos ka kvalitetnom zapošljavanju.

Predstavnici privrednog svijeta će dati konkretne primjere (ne)uspješne saradnje i uspostavljanja relacija između diplomiranih kandidata i izraženih potreba za radnom snagom od privrednih subjekata. Pokušat će se dati odgovor na pitanje da li je uključenje u svjetske

naučnoistraživačke i tehnološke tokove kao i unapređenje saradnje na međunarodnom planu u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja ključno za „otvaranje vrata“ inovativnosti i konkurentnosti bh. proizvoda i usluga, naučnih, tehničkih i tehnoloških dostignuća.

Kolege iz regiona će doprinos okruglom stolu dati kroz iskustvo Hrvatske odnosno Slovenije kao naših susjednih zemalja i, usto, članica EU o temi razvoja kvalifikacijskog okvira u njihovim zemljama, odnosa studija i obavljanja prakse, tj. o relaciji studijski programi – zaposlenje. Naravno, ulaskom u Evropsku uniju istaknuta je dostupnost evropskim grantovima za međunarodnu mobilnost, te će se osvrnuti na samu međunarodnu mobilnost i njen doprinos ka kvalitetnom zapošljavanju.

(STUDOMAT.ba)