Sarajevo Social Science Review (SSSR) – Poziv za dostavu radova za izdanje proljeće/ljeto 2013.

Sarajevo Social Science Review (SSSR) objavilo je poziv za dostavu radova za izdanje proljeće/ljeto 2013.


Sarajevo Social Science Review SSSR

Sarajevo Social Science Review (SSSR) objavilo je poziv za dostavu radova za izdanje proljeće/ljeto 2013.

Sarajevo Social Science Review SSSRU časopisu će biti objavljeni naučni članci koji pokrivaju područje društvenih nauka. Pored toga časopis objavljuje naučna saopštenje, istraživačke bilješke i prikaze knjiga objavljenih na b/h/s i stranim jezicima.

Svi radovi, izuzev prikaza, podliježu postupku dvostruko anonimnih recenzija.

Napominje se da neće biti objavljeni tekstovi koji su već objavljeni u nekim drugim časopisima, već samo do sada neobjavljeni autorski tekstovi.

Rok za dostavu radova je 20. april 2013. godine. Upute za autore/ice možete pronaći u prilogu (izvor: fpn.unsa.ba).

Vaše radove možete slati na sssreview@fpn.unsa.ba.

(fpn.unsa.ba/STUDOMAT.ba)