RS: Javne rasprave o Nacrtu omladinske politike

U skladu sa Zaključkom Narodne Skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-160/16 donesenom na Devetoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske dana 18. februara 2016. godine, Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva zainteresovane organe i organizacije, naučne i stručne institucije, predstavnike omladinskih organizacija i druge zainteresovane građane da učestvuju u javnim raspravama o strateškom dokumentu "Omladinska politika Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine".


Foto: Novosti.rs

Preostale Javne rasprave biće održane u sljedećim gradovima i zakazanim terminima:

Advertisements
  • Istočno Sarajevo, 22.03.2016. godine u 14 časova, Kulturni Centar Istočno Novo Sarajevo
  • Bijeljina, 25.03.2016. godine u 10 časova, Velika sala Gradske uprave Grada Bijeljina
  • Banjaluka, 28.03.2016. godine u 12 časova, Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Nacrt Omladinske politike objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

Advertisements

Svi zainteresovani gradjani i predstavnici omladinskih organizacija i drugih zainteresovanih pravnih lica, sugestije na dokument mogu dostaviti na info@mpos.vladars.net na obrascu za učešće u javnim raspravama koji se nalazi na sajtu Ministarstva porodice, omladine i sporta.

(UIS)