Rektor UNSA, Rifat Škrijelj: Uz sve teškoće naši naučnici postizali rezultate

Obrazovni sistem i visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini pretrpjeli su u administrativnom smislu korjenite promjene smatra rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Došlo je tako da su s državnim ustrojstvom na dva entiteta, 10 kantona i sve što danas imamo iscjepkani, a administrativni ustroj države ostavlja ozbiljne posljedice i na razvoj visokog obrazovanja i nauke.

Obrazovanje je tako postalo kantonalna djelatnost, koja se dijelom oslanja i na entitete, a na državnom nivou dijelom na Ministarstvo civilnih poslova.

Kad je riječ o novinama u obrazovanju to je i uvođenje Bolonjskog sistema koji je u BiH bio različito prihvaćan na univerzitetima, sad se to optimizira i postiže neki nivo ujednačenosti.

Izdvajanja za nauku u BiH su jako mala i danas imamo situaciju da se i taj dio koji je mali još više smanjuje. To su simbolična sredstva, rekao je dodavši da se izdvajanja za nauku i naučnoistraživački rad kreću nekih 0,3 posto.

Rektor UNSA smatra da generalno na nivou države nedostaje strategija razvoja obrazovanja i nauke. Strategija kao strateški dokument na nivou trebala bi da pokrije oba entiteta i sve kantone, a kroz koju bi bila određena veća briga svih nivoa vlasti u finansiranju obrazovanja i nauke.

Pojava privatnih univerziteta također je bila prateći dio nove države. Kako navodi rektor Rifat Škrijelj s tranzicijom društva u BiH se pojavio veliki broj privatnih univerziteta od kojih samo mali broj poštuje i prati standarde u oblasti visokog obrazovanja i oni su shvaćeni kao novi vid biznisa u Bosni i Hercegovini .

– Taj oblik biznisa u BiH na najvećem broju tih univerziteta odvija se na štetu kvaliteta, jer imamo studente s diplomama, s upitnim znanjem, što dovodi do pada kvaliteta i inflacija u oblasti visokog obrazovanja, kaže Škrijelj.

Ipak i pored toga kako je naveo kad se sve sabere i oduzme BiH je u evropskom prostoru visokog obrazovanja negdje na dnu ljestvice visoko obrazovanih građana.

Kad je riječ o upisanim studentima dolazi do određenog smanjenja broja upisanih. Razlozi za to su i promjena demografske slike te narušen natalitet koji se odražava i na upisni broj kandidata.

Doktorati su danas prisutni u dva oblika, kao pretbolonjski koji završava 2018. godine te bolonjski.

– Po Bolonjskom sistemu ima veliki broj doktorskih studija u BiH te i veći broj kandidata i tu postoji mogućnost da se dogodi inflacija sticanja doktorata nauka, kaže.

Navodi da je to proces u koji će trebati uložiti mnogo vremena da se stavi pod kontrolu da bi se ispoštovali potrebni standardi.

Rektor je izrazio nadu da će se konačno dogoditi da se u putu prema EU postave standardi po kojima će ulaganja u nauku biti budućnost za BiH.

– Mislim da će se dogoditi da se u datom trenutku Bosna i Hercegovina mora orijentirati da više ulaže u razvoj visokog obrazovanja i nauke kao temeljnih za razvoj društva, rekao je rektor UNSA.

Istakao je da treba prestati gledati na obrazovanje i nauku kao na potrošnju i svrstavati ih u administraciju, već im prići tako da ulaganje u njih bude ulaganje u razvoj države.

– Naši zvaničnici koji imaju stav da su obrazovanje i nauka administracija morat će da ga promijene radikalno. U suprotnom mi ćemo kao društvo doći na niske grane daleko niže nego smo sada. I bojim se da u jednom trenutku možemo biti zemlja bez perspektive, istakao je.

Rekao je da kao profesor, rektor očekuje da će BiH krenuti putem prosperiteta, što podrazumijeva ulaganje u nauku i obrazovanje. Istakao je da s nivoa države treba poticati strategiju razvoja nauke i obrazovanja jer obrazovani građani doprinose razvoju društva.

Osvrnuvši se na ono što je dobro u obrazovanju u prethodnim godinama navodi da su se ostvarili pozitivni pomaci ugledanja na razvijenija društva s kojima se pokušava uhvatiti korak.

Također kao država imali smo uspješnih studenata koji su danas poznati istraživači širom Evrope i svijeta.

– Zadnjih 25 godina BiH se kao samostalna država u okviru evropskog akademskog društva našla na listama država Evrope koje teže razvijenijem društvu, a naši naučnici iz BiH postigli za naše prilike izvanredne rezultate, rekao je Rifat Škrijelj, govoreći za Fenu o obrazovanju u posljednjih 25 godina, tj. o obrazovnom sistemu nezavisne Bosne i Hercegovine.

(Vijesti.ba)