Rektor UNSA i resorna ministrica podržali novi zakon o visokom obrazovanju

Rektor i ministrica podržali usvajanje Nacrta zakona o visokom obrazovanju, a čemu se protive dio akademske zajednice i studenti.


Rektor Škrijelj / Foto: Klix.ba
Rektor Škrijelj / Foto: Klix.ba

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj i kantonalna ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Melika Husić-Mehmedović su podržali usvajanje Nacrta zakona o visokom obrazovanju, a čemu se protive dio akademske zajednice i studenti.

Advertisements

Prije nego što su objasnili zašto smatraju da će visoko obrazovanje biti bolje ako se usvoje predložene izmjene ovog zakona, Škrijelj je objasnio šta znači pravna integracija univerziteta. Napomenuo je da je UNSA jedno pravno lice, tj. da su fakulteti kao organizacione jedinice integrisani. Tvrdi da je to najveća reforma univerziteta u posljednje 72 godine.

Poručio je da, kako je kazao, nisu najsretniji postojećim Zakonom o visokom obrazovanju, čije su izmjene usvojene 2017. godine. Nada se da će ovaj zakon biti poboljšan.

Rektor Škrijelj je obrazložio šta podrazumijeva integracija u jedno pravno lice.

 – Prvo, uradit će se racionalizacija na nivou univerziteta kada je riječ o broju usposlenih, posebno kada je riječ o broju nenastavnog osoblja u smislu da službenike rasporedimo na fakultete, gdje ih nedostaje, te da ih primimo tamo gdje nedostaju. Drugo, nije logično da na jednom fakultetu imamo 10 ili 50 profesora matematike, a da na drugom fakultetu nema ko predavati matematiku. Nije logično da rektor ne može profesoru s Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) reći da će matematiku predavati na Elektrotehničkom ili Mašinskom fakultetu. To su prednosti pravne integracije, istakao je.

Dodao je da će to značiti i racionalnije korištenje prostora u smislu da onaj neiskorišteni prostor jednog fakulteta bude upotrebljiv za fakultet kojem nedostaje prostor.

Potcrtao je da npr. u slučaju ponovne blokade nastave na nekom od fakulteta studenti ne bi bili uskraćeni za nastavu, što se dešavalo. Kako je kazao Škrijelj, pravnom integracijom UNSA evropski fondovi mogu prepoznati kao veliki izvor novca. Najavio je da će integracija značiti i to da se mora sklopiti novi ugovor sa svakim uposlenikom.

 – Imat ćemo integrisani oblik decentraliziranog univerziteta. Drugim riječima, ovo neće biti akumulacija vlasti, niti smije biti. To nije napisano u mom programu. Ostat ćemo integrisani, ali decentralizirani. I dalje će se više pitati dekani od rektora. Ali, poštovat će propise kao i dekan, kazao je.

Škrijelj o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju: Poboljšat će se kvalitet UNSA

Škrijelj je, govoreći o predloženim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, poručio da će se on učiniti boljim nego što je sada. Kako je kazao, samo su pojedine akademske grupe protiv ovih izmjena te nisu svjesne u kolikim problemima je UNSA zbog postojećeg zakona.

 – Ne branim Nacrt zakona o visokom obrazovanju, ali smatram da je bolji od postojećeg. Ali, imam obavezu da ga branim, jer je u njegovoj koncepciji učestvovalo četvero ključnih ljudi s rektorata – prorektor za finansije, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, generalni sekretar i šefica pravne službe, ukazao je.

Smatra da se osporavanjem izmjena želi zadržati “postojeći nevaljali zakon”. Smatra da studente nezadovoljne predloženim izmjenama treba pitati zašto su nezadovoljni te je ocijenio da ga ni oni nisu u potpunosti pročitali.

 – Imali su predstavnika u komisiji (op. a. koja je utvrdila prijedlog izmjena zakona), koji se iz nepoznatih razloga pasivizirao, dodaje rektor Škrijelj.

Također tvrdi da su predložene izmjene puno povoljnije po studente nego postojeći zakon. Smatra da će se pooštravanjem kriterija za akademsko napredovanje poboljšati kvalitet samog univerziteta. Negira da će biti ugroženi fakulteti za društvene nauke i umjetnost.

Ministrica Husić-Mehmedović tvrdi da, kako je izjavila, nikada šira komisija nije utvrdila prijedlog izmjena Zakona o visokom obrazovanju, ali da ona nije bila njen član.

Husić-Mehmedović: Školarine neće biti skuplje

Resorna ministrica je također ocijenila da će sarajevski studenti dobiti bolje visoko obrazovanje.

 – Nikada nije bila ovako glasna javna rasprava prije same javne rasprave. Ja to cijenim i pozdravljam. Drago mi je da akademska zajednica i studenti učestvuju u aktivnostima koje se njih tiču. Žao mi je što ja nisam bila glasnija kada su se ranije donosili zakoni, rekla je.

Najavila je da će se u saradnji s Fakultetom političkih nauka (FPN) orgnaizovati debate za svaku od cjelina zakona te je ukazala da će se rasprave javno prenositi.

Komentarišući kritiku da se predloženim izmjenama želi komercijalizirati obrazovanje, ocijenila je da nikada do sada niko nije pokušao staviti pod nadzor privatne fakultete. Smatra da se, kako je navela, do najsitnijih detalja reguliralo formiranje novih univerziteta, piše Klix.ba.

Pa tako tvrdi da fizička osoba više neće moći osnovati visokoškolsku ustanovu, a što je sada slučaj. Istakla je da će visokoškolske ustanove iz drugih dijelova zemlje moći osnovati takvu ustanovu u Sarajevu, ali kao da formiraju potpuno novu ustanovu.

Saglasna je da se predložene izmjene mogu poboljšati. Ponovila je da je cilj da državno finansiranje školarine zavisi od uspjeha u prethodnoj akademskoj godini, a ne od uspjeha u srednjoj školi. Uvjerava da školarine neće biti skuplje i da se neće smanjiti broj studenata koji su oslobođeni plaćanja školarine.

 – Samo je pitanje fer raspodjele, dodaje ministrica Husić Mehmedović.

Prema njenim riječima, akademski radnici će biti obavezani da manje od pola radova objavljuju u međunarodno citatnim bazama, a ne sve radove.