Raskrsnica za razmišljanje: U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?

Pogledajte saobraćajnu situaciju na slici, pa pokušajte da za manje od minut date odgovor…


Raskrsnica na slici nije opremljena semaforima, a nema ni saobraćajca da reguliše saobraćaj. Na njoj se nalaze tri automobila, čije kretanje regulišu “obrnuti trougao” i jedan saobraćajni znak obavještenja.

Advertisements

Pažljivo pogledajte saobraćajnu situaciju na raskrsnici, pa pokušajte da odgovorite na pitanje:

Advertisements

Kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?

  1. Samo u smjeru B,
  2. U smjerovima A i C,
  3. Samo u smjeru A,
  4. U smjerovima A i B,
  5. U bilo kojem smjeru

Odgovor pogledajte na narednoj stranici…