Promotivna turneja Erasmus Mundus programa po BiH

Univerzitet u Sarajevu od 2008. godine učestvuje u programu Erasmus Mundus. U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu u ovoj akademskoj godini ostvaruje učešće u pet partnerstava koja su odobrena i u potpunosti finansirana od zemalja članica Evropske unije. Time je studentima, nastavnicima i saradnicima sarajevskog Univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na 39 univerziteta uz zemalja članica Evropske unije.


erasmus mundus

Univerzitet u Sarajevu od 2008. godine učestvuje u programu Erasmus Mundus. U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu u ovoj akademskoj godini ostvaruje učešće u pet partnerstava koja su odobrena i u potpunosti finansirana od zemalja članica Evropske unije. Time je studentima, nastavnicima i saradnicima sarajevskog Univerziteta omogućen studijski i stručni boravak na 39 univerziteta uz zemalja članica Evropske unije.

erasmus mundusIstovremeno, u projektu JoinEUSEE IV UNSA ove godine ima novu ulogu, ulogu sukoordinatora, čime je Univerzitet u Sarajevu postao prva visokoškolska institucija iz naše regije koja je u okviru Erasmus Mundus programa dobila ovu ulogu, koja predstavlja korak naprijed ka samostalnom učešću u programu „Erasmus For All“.

Tokom mjeseca decembra i januara aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će se u skladu s tim sutra, 22. novembra,  održati centralni info dan u prostorima Rektorata UNSA uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

  1. Univerzitet „Karl Franz“ u Grazu, Austrija, JoinEuSEE projekt
  2. Univerzitet u Arhusu, Danska, JoinEUSEE projekt
  3. Univerzitet Montpellier, Francuska, JoinEuSEE projekt
  4. Univerzitet u Varšavi, Poljska, SIGMA projekt
  5. Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, Italija, Basileus projekt

U 11,00 sati u Svečanoj sali održat će se prezentacija gdje će se dati opšte informacije o mogućnostima prijavljivanja kroz različite konkurse.

Predstavnici Univerziteta u Sarajevu bit će raspoloživi za informacije u vezi sa svih pet projekata koji su u ovoj akademskoj godini dostupni studentima, nastavnicima i saradnicima.

Tome će prethoditi posjeta koordinatora ERAWEB projekta, prof. dr. Alberta Hofmana, direktora naučnog instituta Erasmus univerziteta u Roterdamu koji će u ponedjeljak u 12,00 sati na Medicinskom fakultetu (koji je nosilac projekta) održati predavanje na temu „Cohort Studies and Clinical Research“.

Napominjemo da je moguće podnijeti prijavu za stipendije u trajanju  1-34 mjeseca, na svim nivoima studija, dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija. Iznosi stipendija su od 1000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije, te 1800 eura za doktorske i postdoktorske boravke.

Određeni broj stipendija namijenjen je i studentima, nastavnicima i saradnicima drugih javnih i privatnih visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini (a koji nisu direktni partneri u projektu).

Univerzitet u Sarajevu u svojstvu sukoordinatora projekta JoinEUSEE organizovao je promotivne kampanje tj. info dane na Univerzitetu u Banja Luci (19. novembar), Univerzitetu u Tuzli (20. novembar), Sveučilištu u Mostaru (21. novembar ) zajedno sa gore navedenim predstavnicima EU univerziteta.

Tokom mjeseca decembra iz UNSA najavljuju da će obići sve fakultete i akademije univerziteta i održati info dane na svakoj instituciji posebno.

(STUDOMAT.ba)