RS: Postani certifikovani vršnjački karijerni savjetnik za svoj fakultet!

Centar za razvoj karijere (CERK) Banjaluka poziva sve zainteresovane studente da se prijave i da postanu Vršnjački karijerni savjetnici za svoj fakultet. Izabrani predstavnici studenata i studentskih predstavničkih tijela će kroz „Forum vršnjačkih karijernih savjetnika“ koji će se održati u Banjaluci proći certifikovani program obuke i postati Vršnjački karijerni savjetnici (VKS).


karijera savjetnik posao

Centar za razvoj karijere (CERK) Banjaluka poziva sve zainteresovane studente da se prijave i da postanu Vršnjački karijerni savjetnici za svoj fakultet. Izabrani predstavnici studenata i studentskih predstavničkih tijela će kroz „Forum vršnjačkih karijernih savjetnika“ koji će se održati u Banjaluci proći certifikovani program obuke i postati Vršnjački karijerni savjetnici (VKS).

Certifikovani VKS će po povratku na svoj matični fakultet/lokalnu zajednicu/univerzitet putem vršnjačke edukacije, prezentacija i na druge uobičajene metode distribuisati informacije među kolegama i time uticati na povećanje aktivizma i participacije studenata u lokalnim i međunarodnim programima prakse, usavršavanja i neformalnog obrazovanja.

Konkurs je otvoren za studente druge i treće godine svih licenciranih fakulteta i univerziteta sa prostora RS koji su prepoznatljivi po svojoj komunikativnosti, informisanosti, saradnjom sa kolegama sa fakulteta i/ili šire, znanjem stranih jezika i iskustvom u radi sa mladim. Uprkos tome, najbitniji kriterijum je motivacija za učešće u programu!

Sve troškove prevoza, smještaja i ishrane učesnika izvan Banjaluke za učešće na Forumu vršnjačkih karijernih savjetnika snosi Centar za razvoj karijere.

Projekat su do sada podržali Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi RS i grad Banja Luka. Partner u realizaciji projekta je Unija studenata RS. U drugoj fazi projekta je planirano uključenje i drugih studentskih organizacija, posebno organizacija specijalizovanih za međunarodne programe razmjene, prakse, dodatnog obrazovanja i usavršavanja.

Ukoliko smatrate da ste odgovarajući kandidat prijave sa kratkim motivacionim pismom i CV/biografijom slati na e-mail adresu kontakt@cerk.info najkasnije do 1. decembra 2012.godine.

P.S. Studenti druge i treće godine imaju prednost ali to nije eliminatorni kriterijum. Studenti prve, četvrte i pete godine, posebno sa fakulteta koji traju duže od četiri godine, takođe mogu aplicirati.

(STUDOMAT.ba)