Program obuke za istraživače “Lokalni mediji: između javnog interesa i finansijske ovisnosti”

Mediacentar Sarajevo poziva mlađe istraživače, novinare i studente završnih godina studija koji imaju iskustvo u istraživanju da se prijave na program obuke “Lokalni mediji: između javnog interesa i finansijske ovisnosti” na kraju kojeg će objaviti istraživački rad o javnim lokalnim medijima u BiH.


Mediacentar Sarajevo sprovodi novo istraživanje o javnim lokalnim medijima u Bosni i Hercegovini i poziva mlađe istraživače, novinare i studente završnih godina studija iz Bosne i Hercegovine koji imaju iskustvo u istraživanju da se prijave na desetomjesečni program obuke na kraju kojeg će objaviti svoje istraživačke radove. Cilj programa jeste ponuditi kvalitetne istraživačke analize i preporuke za poboljšanje statusa, finansiranja i strateškog programiranja javnih lokalnih medija u BiH, te potaknuti i obučiti istraživače da se bave ovom tematikom.

Advertisements

Medicentar Sarajevo se godinama bavi pitanjima u vezi sa finansijskim odnosima između vlasti i medija, ističući, između ostalog, zabrinjavajući nedostatak politika koje se odnose na status lokalnih javnih medija, njihovu finansijsku održivost, uredničku autonomiju i osiguranje interesa javnosti.

Lokalni javni mediji čine značajan dio medijske scene u BiH i stoga predstavljaju veliki potencijal za razvoj demokratske komunikacije na lokalnom nivou. Oni mogu doprinijeti većoj transparentnosti rada lokalnih nivoa vlasti, te informiranosti i učešću građana u političkom procesu odlučivanja na lokalnom nivou. Trenutni status lokalnih javnih medija, međutim, umjesto da pogoduje razvoju ovih potencijala, javne medije stavlja u položaj servilnosti prema lokalnim samoupravama.

Program se sastoji od dvodnevne radionice (28. i 29. oktobar 2017.) na kojoj će biti dogovorena detaljna metodologija i dinamika rada za svaki pojedinačni istraživački rad, te od osmomjesečnog istraživanja pod vodstvom mentora tokom kojeg će polaznici napisati rad na jednu od sljedećih tema:

 • Finansiranje javnih lokalnih medija
 • Javni lokalni mediji i oglašivačko tržište
 • Urednička neovisnost i politički utjecaji
 • Programi javnih lokalnih medija i javni interes.

Ko može aplicirati:

Istraživači, novinari i studenti završnih godina studija iz Bosne i Hercegovine koji imaju istraživačko iskustvo i napisan bar jedan istraživački rad ili članak, analitički izvještaj ili policy paper. Aplikanti trebaju demonstrirati interes za istraživanje, naznačiti i ukratko obrazložiti temu kojom se žele baviti, demonstrirati iskustvo u istraživanjima i osnovno znanje o medijskoj sceni i politici u BiH.

Preciznije, potrebne su sljedeće vještine i iskustva:

Advertisements
 • Minimalno završna godina studija, poželjno u oblasti društvenih znanosti, ekonomije, političkih nauka, novinarstva, komunikologije i drugih povezanih oblasti.
 • Iskustvo u istraživanjima, demonstrirano kroz opis istraživanja ili edukacijskih programa u kojima je kandidat učestvovao. Prednost će biti data kandidatima s iskustvom u medijskim i srodnim istraživanjima.
 • Iskustvo i vještine pisanja, demonstrirane uzorkom istraživačkih izvještaja ili analiza (objavljenih ili neobjavljenih).

Obaveze polaznika programa su:

 • Da učestvuju u dvodnevnoj radionici i zajedno s mentorima pripreme metodologiju za svoj istraživački rad;
 • prate metodologiju i vremenski okvir dogovoren sa mentorima;
 • sprovedu detaljno primarno i sekundarno istraživanje o jednoj od gore navedenih tema (uključujući analizu zakonodavnog okvira, vođenje intervjua, anketiranje, itd.);
 • šalju izvještaje o statusu svog istraživanja i aktivnostima minimalno jednom mjesečno;
 • podnesu dva nacrta istraživačkog rada (mart i maj 2018.) prije završne verzije (juni 2018.);
 • napišu istraživački rad (5.000 – 8.000 riječi), prezentujući i analizirajući rezultate istraživanja i slijedeći dogovoreni stil citiranja i referisanja;
 • revidiraju rad u skladu sa komentarima i uputama mentora;
 • predlože preporuke za poboljšanje statusa javnih lokalnih medija;
 • učestvuju u promocijama završne publikacije.

Stipendija:

Odabrani istraživači će za svoj rad primiti stipendiju u iznosu od 3.300 KM u koju su uključeni i troškovi terenskog istraživanja. Stipendija će biti isplaćena istraživačima u dvije tranše i u skladu s ugovorom koji će biti potpisan između Mediacentra Sarajevo i istraživača pojedinačno. Stipendija će biti isplaćena samo istraživačima koji ispune sve obaveze predviđene ugovorom. Za učesnike izvan Sarajeva bit će obezbijeđena sredstva za put i smještaj tokom radionice.

Kako i kada aplicirati:

Da biste se prijavili na program molimo vas da pošaljete:

 • Popunjen aplikacioni formular
 • Primjer rada/radova (ne više od tri) relevantnih za aplikaciju na sljedeću adresu: kontakt@media.ba (s naznakom “Aplikacija za program obuke o lokalnim medijima”).

Konkurs je otvoren do 5. oktobra 2017. 

(Faruk Šehić/ STUDOMAT.ba / media.ba)