Program Erasmus vrijedi 16 milijardi eura: Povećava se broj stipendija za bh. studente

Promocija mogućnosti u okviru Erasmus + programa i novi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti visokog obrazovanja glavni je cilj Nacionalnog Erasmus + Informativnog dana u BiH, koji je protekle sedmice održan u Sarajevu, a okupio je predstavnike visokoškolskih ustanova, studente i druge aktere vezane za tu oblast.


Erasmus banner

Radi se o programu EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji je počeo 2014., trajat će do 2020. godine i podržava aktivnosti u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u svim sektorima cjeloživotnog učenja.

Rukovoditeljica Službe za međunarodnu suradnju UNSA Jasna Bošnjović kazala je da program nudi mnogo stipendijskih mjesta za studijsko i stručno usavršavanje na univerzitetima država članica EU. Precizirala je da UNSA već ima potpisanih oko 30 novih sporazuma u okviru Erasmus + programa, te studente koji su odabrani da u okviru tog programa jedan semestar provedu na nekim od univerziteta u EU.

– Radi se o organiziranim boravcima, stipendijama koje su dovoljne da pokriju troškove života u državama u koje će ići studenti. Prednost programa su značajne i već vlada veliko interesovanje studenata da konkurišu u tim programima. Dosad ima oko 300 bh. studenata, nastavnika i suradnika koji su išli u druge države u programu Erasmus +, a za oko 200 njih mi smo bili domaćini, kazala je novinarima.

Očekuje se da će, putem Erasmusa + broj stipendijskih mjesta biti i povećan.

Predstavnik Delegacije EU u BiH Massimo Mina taj program okarakterizirao je kao najbitniji iz oblasti obrazovanja koji EU trenutno nudi, ali i jedan od finansijski najtežih programa EU.

– Taj program vrijedi više od 16 milijardi eura za period od sedam godina. BiH je kao tradicionalni sudionik tog programa dosad bila uspješna, kazao je novinarima.

Označio je bitnim spomenuti taj podatak zbog činjenice da se ne određuju sredstva za pojedine države nego na osnovu konkurencije u pozivima za podnošenje ponuda.

Student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Samir Beharić drugu godinu studija proveo je na fakultetu u Berlinu, kao stipendista Erasmus + programa. Njegovi utisci su pozitivni, kako o akademskom radu tako i vannastavnim aktivnostima te misli da slično treba da prođu i drugi bh. studenti.

– Studij u Berlinu predstavlja koheziju akademskog prenesenog znanja, evropskog znanja, Bolonjskog procesa studiranja, koji, nažalost, u BiH još kao studenti ne možemo da iskusimo, kazao je on.

Za program Erasmus + mogu konkurirati studenti bh. univerziteta putem matičnih univerziteta, koji na web stranicama oglašavaju konkurse sa svim potrebnim podacima.

(FENA/Klix.ba)