Profesori dva sarajevska fakulteta kažnjeni jer nisu na vrijeme objavili rezultate ispita

Profesori sarajevskih fakulteta zakonski su dužni objaviti rezultate ispita u roku od pet dana, što mnogima nije praksa, požalili su nam se studenti. Kako nam je potvrđeno, na dva fakulteta do sada je prekršen Zakon o visokom obrazovanju KS.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Studentima već godinama nije strano čekanje na ispitne rezultate i po mjesec dana, a vrlo često im nije dozvoljen ni uvid u rad. Kako nam otkrivaju, na Pravnom fakultetu u Sarajevu dešavalo se da pojedine predmete polažu na drugom ispitnom roku bez da su uopće dobili rezultate s prvog roka, prenosi klix.ba.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove saznajemo kako su prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje vršili redovne nadzore nad profesorima i fakultetima u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Nedostatke su utvrdili na dva fakulteta radi čega su izrekli novčane kazne u ukupnom iznosu od 22.000 KM, odnosno fakultetima po 5.000 KM, profesorima po 5.000 KM i po 1.000 KM dekanima, otkrili su nam iz sarajevske inspekcije.

S druge strane, iz UNSA nam nisu željeli govoriti o profesorima koji nisu izvršavali svoje zakonske dužnosti, govoreći kako fakulteti ovakve vrste povreda prava studenata razmatraju i rješavaju unutar svog djelokruga rada.

U slučaju da je došlo do povrede prava studenata, a koja se odnosi na rokove objavljivanja rezultata pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, studenti imaju mogućnost informisati prodekana za nastavu i studentska pitanja organizacione jedinice, supervizora studijske godine, kao i studenta-prodekana organizacione jedinice s ciljem otklanjanja eventualnih nepravilnosti, odgovorili su nam iz UNSA.

Naime, u Zakonu o visokom obrazovanju KS koji je usvojen 2017. godine navedeno je kako rezultati pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita moraju biti objavljeni na oglasnoj ploči u roku od pet radnih dana od dana održavanja ispita uz obavezno oglašavanje termina u kojem će se studentu omogućiti neposredan uvid u rad.

Konačna ocjena unosi se u informacioni sistem studentske službe u roku od tri
radna dana nakon isteka rokova za rješavanje eventualnih žalbi na rezultate ispita ili ponavljanje ispita pred komisijom.

Nezvanično saznajemo kako je jedan od kažnjenih profesora sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)