Prilika za mlade ljekare: KCUS objavio konkurs za prijem 46 specijalizanata

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) 4. augusta ove godine objavio je konkurs za izbor i prijem 46 ljekara specijalizanata za različite oblasti, a rok za predaju dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja.


– Prijave u KCUS pristižu svakodnevno, te iako predaja dokumentacije još traje do sada je zabilježeno veliko interesovanje za specijalizacije navedene u konkursu. Menadžment KCUS na ovaj način želi pružiti priliku svim mladim ljekarima koji žele da specijaliziraju da uče u najvećoj zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju KCUS-a.

Advertisements

Kako je rečeno, mladi specijalizanti dobit će priliku da uz iskusne ljekare – mentore iz KCUS-a savladaju određena znanja koja će primijeniti u liječenju pacijenata.

– Odabir kandidata će biti vršen po utvrđenim kriterijima, a priliku za specijalizaciju dobiti će samo najbolji, jer će ovi mladi ljekari predstavljati budućnost KCUS, saopćeno je.

Advertisements

Njima su na raspolaganju specijalizacije iz abdominalne hirurgije, anestezije, reanimacije i intenzivne medicine, gastroenterohepatologije, ginekologije i porodiljstva, hematologije, hemodijalize, infektologije, internističke onkologije, kardiologije, kliničke imunologije, kliničke radiologije, medicinske biohemije, nefrologije, nuklearne medicine, ortopedije, patologije, pedijatrije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, urgentne medicine i urologije.

Konkurs je objavljen na osnovu čl. 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine F BiH br. 46/10; 75/13), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije (Sl.novine F BiH br.62/15), Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata (Sl.novine F BiH br.102/13) i Plana Federalnog ministarstva zdravstva potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo za 2016.godinu, br.02-37-5624/16 od 03.10.2016.godine.

(Klix.ba)