Preminuo ugledni profesor emeritus Mustafa Imamović

U Sarajevu je 23. januara 2017. godine u 76. godini preminuo ugledni član akademske zajednice i dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Mustafa Imamović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu.


Profesor Imamović, koji je prije dvije godine obilježio 50 godina naučnog rada, rođen je 1941. godine u Gradačcu. Studirao je, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je bio profesor historije države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom univerzitetske karijere predavao je na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci. Također je predavao na Odjeljenju za historiju Univerziteta Yale (New Haven), te na drugim univerzitetima u SAD-u.

Advertisements

Autor je poznatog djela „Historija Bošnjaka“, monografije „Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878–1914“, za koju je dobio republičku nagradu za nauku „Veselin Masleša“, zatim „Bosanski Ustav“ i „Bošnjaci u emigraciji“.

Advertisements

Autor je i koautor nekoliko univerzitetskih i srednjoškolskih udžbenika. Objavio je mnoge studije i članke iz historije, a bio je urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Njegovi radovi prevođeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, španskom, albanskom, turskom, arapskom i perzijskom jeziku.

(STUDOMAT.ba)